Wtorek 19 Lutego 2019. Imieniny obchodzą: Arnold, Arnolf,Bądzisława, Gabin,Henryk, Konrad,Konrada, Leoncjusz,Manswet, Marceli.
Do końca roku zostało 316 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

AGRO POLSKA
Redaktor: Administrator   
12.02.2019.

Ogólnopolski Program Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA

Jest to Program na najlepsze polskie produkty branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Jego przedmiotem jest prestiżowe wyróżnienie Godłem Promocyjnym AGRO POLSKA, AGRO POLAND-EURO QUALITY i ECO AGRO POLAND – symbolem najwyższej jakości oferowanych produktów.

Celem przedsięwzięcia jest promocja wysokiej jakości produktów przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na polskich recepturach, technologiach i surowcach krajowych. Promocja produktów estetycznie opakowanych, wyróżniających się walorami jakościowymi, zdrowotnymi i smakowymi. Celem jest też upowszechnienie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku produktów polskich dla zwiększenia zainteresowania konsumentów oraz ułatwienie wyboru wyrobów jakościowo najlepszych, kreowanie swoistego patriotyzmu lokalnego. Jest to ważny element promocji dla firm polskich, w tym regionalnych i lokalnych producentów.

Nominacja na poziomie regonalnym jest nieodpłatna.

Szczegóły programu, regulami oraz formularz zgłoszenie dostępne na stronie www.agropolska.eu

 

 
Informacja
Redaktor: Administrator   
06.02.2019.

Wykaz jednostek, które świadczą pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.

plik pdf

 
Zwrot podatku akcyzowego
Redaktor: Administrator   
06.02.2019.

Informacja dotycząca oleju napędowego, za który przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

       Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

        Do 2018 r. zwrot podatku akcyzowego przysługiwał do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, również kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19.

       W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

  1. od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19;
  2. od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Informacja zgodna z wyjaśnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
Informacja o obowiązku odśnieżania chodników
Redaktor: Administrator   
06.02.2019.


Wójt Gminy Filipów informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. poz. 1454, 1629.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (bez względu czy są zabudowane czy też nie) należy do właścicieli i zarządców tych nieruchomości.

Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np.: piaskiem.
Zalegający śnieg na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających.

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków może zostać nałożona kara grzywny.

 

  

Wójt

 /-/ Tomasz Rogowski

 
Badania gospodarstw domowych
Redaktor: Administrator   
04.02.2019.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS:

http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze

 Badania GUS  

 

 

 
Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego
Redaktor: Administrator   
04.02.2019.

 


                       

Nasz urząd wspiera wojewódzką akcję identyfikacji producentów
Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego
z inicjatywy Samorządu Województwa PodlaskiegoJeśli jesteś aktywnym:
- rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta,
- producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców,
- wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność,

koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stronie:

 

producenci.wrotapodlasia.pl


Korzyści:
- udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie opłacalności produkcji (np. promocja w Internecie, broszurach, imprezach sprzedażowych),
- uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach,
- wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.

Więcej informacji i pomoc w uzupełnieniu ankiety uzyskasz w Urzędzie Gminy Filipów – pokój nr 1,  –nr  telefonu  87-569-60-81.

 

 
Komunikat
Redaktor: Administrator   
25.01.2019.
Urząd Gminy Filipów informuje,

że w związku z brakiem dostawy prądu elektrycznego w hydroforni Stare Motule

w dniach 28.01.2019 r. - 29.01.2019 r.

może nastąpić obniżenie ciśnienia wody lub przerwa w dostawie wody

u odbiorców zasilanych z hydroforni Stare Motule

Po przywróceniu wody może wystąpić jej chwilowe zabarwienie.


Za zaistniałą sytuację przepraszamy odbiorców wody.


                                                                        Wójt Gminy Filipów

                                                                          Tomasz Rogowski

 
Informacja
Redaktor: Administrator   
25.01.2019.

Uprzejmie informuję, iż prowadzone są prace nad uregulowaniem stanu prawnego dróg gminnych przebiegających przez wieś Supienie i Huta.
Zapraszamy zainteresowane strony do zapoznania się z materiałem sprawy w  tut. Urzędzie Gminy pok. 14. Ewentualne wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi można zgłaszać w terminie do 28.02.2019r.

 W załączeniu
1. Lokalizacja drogi - Supienie
2. Lokalizacja drogi - Huta

 

DrogiDrogi 

 

 

 
Obwieszczenie
Redaktor: Administrator   
21.01.2019.
OBWIESZCZENIE NR 1/2019 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
 
Informacja
Redaktor: Administrator   
17.01.2019.
Wójt Gminy Filipów przy współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie dnia 15 stycznia br. złożył wniosek o dofinansowanie rozszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola, w tym wydłużenia godzin wychowania przedszkolnego do 10 w ramach programu „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Wartość projektu ok. 1 400 000 zł. 
 
Informacja
Redaktor: Administrator   
14.01.2019.

Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Filipowie informuje, że podjęte zostaną działania kontrolne w zakresie realizacji obowiązku odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków przez zarządców i właścicieli budynków, w związku

z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Obowiązek bezpiecznego użytkowania obiektu nakłada art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), który mówi:

" Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak : wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska ".

Przeprowadzone kontrole obejmą w szczególności obiekty wielkopowierzchniowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego.

Jednocześnie przypominamy o okresowych, co najmniej raz w roku, kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

Uprzejmie proszę o podjęcie odpowiednich działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi na zarządzanym przez Państwa terenie.

 

  

Wójt

 /-/mgr Tomasz Rogowski

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 507
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu