Wtorek 26 Marca 2019. Imieniny obchodzą: Emanuel, Manuela,Feliks, Larysa,Nikifor, Teodor,Tworzymir.
Do końca roku zostało 281 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

 

PROŚBA O POMOC DLA POGORZELCÓW

  W piątek 1 marca br. nad ranem w miejscowości Jemieliste w Gminie Filipów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wskutek tragicznego zdarzenia 5 z 8 osób zostało przetransportowanych do kilku szpitali, w tym troje małoletnich dzieci.

Rodzina została objęta doraźnym wsparciem, jednakże nie jest to wystarczające.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych, prosimy o dokonanie wpłaty na oficjalne konto o numerze:

PL 56 1140 2004 0000 3002 6828 9133.

 

Dla przelewów zagranicznych należy podać

KOD SWIFT MBANK: BREXPLPWMBK


Odbiorca: „Państwo Truszkowscy”. 

Tytułem wpłaty: „Darowizna dla rodziny Truszkowskich”.

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów
Redaktor: Administrator   
28.10.2016.


W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach działania 19.2 PROW 2014-20 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej, Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym tych naborów.
Szkolenie będzie miało na celu przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o środki w zakresie określonym w naborze.

Tematyka szkolenia:

- wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy
- wypełnianie biznesplanu
- wypełnianie i kompletowanie załączników do wniosku
- sposób składania wniosku i załączników
- sposób oceny wniosków przez Radę LGD

Termin i miejsce szkolenia:

Suwałki – 08.11.2016. Urząd Gminy Suwałki – ul. Świerkowa 45,  Suwałki.
Początek szkolenia: godz. 9:00

Sejny – 10.11.2016. Starostwo Powiatowe w Sejnach – Piłsudskiego 34, Sejny.
Początek szkolenia: godz. 9:00

 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-20.
Projekt: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania”

 
Informacja
Redaktor: Administrator   
28.10.2016.
Zima 2016/2017
Informacja dotycząca osób bezdomnych


W związku ze zbliżającą się zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie prosi o każdą informację dotyczącą osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Filipów.   
Informację można przekazywać pod numerem telefonu (87) 569 60 60 lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Filipowie, którego siedziba znajduje się w Urzędzie Gminy,
ul. Garbaska 2.

Osoby szukające schronienia mogą zgłaszać się do:

1.  Gminnego Ośrodka Pomocy Sołecznej w Filipowie – pomoc finansowa
      ul. Garbaska 2
      16 - 424 Filipów
      tel. (87) 569 60 60

2.  Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych Bezdomnych - schronienie
      ul. Sportowa 24
      16 - 400 Suwałki
      tel. (87) 566 34 19,  (87) 563 00 83 (czynny całą dobę)

3.  Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych " Monar-Markot" – schronisko dla bezdomnych
      Garbas Drugi 18
      16 - 424 Filipów
      tel.(87) 569 62 40 (czynny całą dobę)

 4.  Jadłodajnii im. Ks. K. Hamerszmita
      przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Aleksandra (wydawanie obiadów)
      ul. Emilii Plater 2
      16 - 400 Suwałki
      tel. 517 792 395

5.  Posterunku Policji  w Filipowie
     ul. Wólczańska 2
     16 - 424 Filipów
     tel. (87) 564 18 11

6.  Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR - MARKOT w Ełku
     ul. Dąbrowskiego 3C
     19-300 Ełk
     tel. (87) 562 55 78,  502 608 676

 
Konsultacje
Redaktor: Administrator   
28.10.2016.

  PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  BIAŁYMSTOKU
Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – Suwałki
wraz z obejściem m. Filipów.

 

TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI
Środa 16 listopada 2016 roku, godz. 11:00,
Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2.

 1. Ogłoszenie
 2. Ulotka
 
Informacja
Redaktor: Administrator   
14.10.2016.

Gmina Filipów informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Filipów jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

  
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
23.09.2016.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.2016.239, Dz. U. 2016.395) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr VII/42/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Filipów w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Filipów ogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Filipów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22 września 2016 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 7 października 2016 r.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu na "formularzu uwag" stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2016 Wójta Gminy Filipów z dnia 22 września 2016 r .

Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia, platformy ePUAP lub poczty elektronicznej - Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów;
 3. osobiście poprzez złożenie formularza uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Filipów (pok. nr 1).
 
Spotkania LGD
Redaktor: Administrator   
08.09.2016.

Wójt Gminy oraz  Zarząd „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania zapraszają mieszkańców gminy Filipów objętych LSR na spotkania informacyjne przybliżające tematykę wdrażania Lokalnej  Strategii Rozwoju. Na spotkaniach poruszone zostaną kwestie związane z naborami planowanymi w roku 2016 między innymi w obszarach: tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, aktywna integracja społeczna, edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja ekologiczna i IT, odnawialne źródła energii.


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 791 357 688

Harmonogram spotkań

 
Darmowe leki 75+
Redaktor: Administrator   
08.09.2016.

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Informacja od lekarza specjalisty:

<!--Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+:

 1. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych;
 2. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL);
 3. Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:

 1. Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych;
 2. Objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;
 3. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);
 4. Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.

Realizacja recept:

 1. Recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu kod uprawnień dodatkowych kodem „S”. Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie;
 2. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był wydawany na zasadach ogólnych. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje bezpłatnie te leki pacjentowi;
 3. Jeżeli pacjentowi przysługują również inne uprawnienia dodatkowe, przepisane leki są wydawane przez farmaceutę w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym;
 4. Na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% odpłatnością.

Jak finansowane są leki 75+:

 1. Część, którą dotychczas pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia jest nadal pokrywana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. Część obejmującą dotychczasową odpłatność pacjenta (a więc część obejmującą zapewnienie bezpłatnego dostępu) jest pokrywana z budżetu państwa;
 3. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2017 finansowanie leków 75+ zostało zapewnione na poziomie wynikającym z ustawy wprowadzającej bezpłatne leki, a więc w kwocie 564,3 mln zł.

 Szczegółowe informacje także na specjalnej stronie http://75plus.mz.gov.pl/

 
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych
Redaktor: Administrator   
06.09.2016.

Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej, prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie.

Pismo Ministerstwa Środowiska

Informacje szczegółowe na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody

 
Grypa
Redaktor: Administrator   
31.08.2016.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów medycznych. Przesłanką do stworzenia i wdrożenia programu był dostrzegany w Polsce i na świecie problem związany z zachorowaniami na grypę. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne.

 

gallery1gallery1gallery1

 

 
Komunikat
Redaktor: Administrator   
17.08.2016.
 
W dn. 11.08.2016r. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski na podstawie art. 46 ust.3 pkt.3 z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wydał czasowe rozporządzenie w sprawie zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na terenie województwa podlaskiego.
 
Informacja
Redaktor: Administrator   
05.08.2016.

Gmina Filipów informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Filipów w 2016 r.” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

  
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 169 - 189 z 521
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu