Poniedziałek 22 Kwietnia 2019. Imieniny obchodzą: Heliodor, Kajus,Leonia, Leonid,Łukasz, Soter,Strzeżymir, Teodor.
Do końca roku zostało 254 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

 

PROŚBA O POMOC DLA POGORZELCÓW

  W piątek 1 marca br. nad ranem w miejscowości Jemieliste w Gminie Filipów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wskutek tragicznego zdarzenia 5 z 8 osób zostało przetransportowanych do kilku szpitali, w tym troje małoletnich dzieci.

Rodzina została objęta doraźnym wsparciem, jednakże nie jest to wystarczające.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych, prosimy o dokonanie wpłaty na oficjalne konto o numerze:

PL 56 1140 2004 0000 3002 6828 9133.

 

Dla przelewów zagranicznych należy podać

KOD SWIFT MBANK: BREXPLPWMBK


Odbiorca: „Państwo Truszkowscy”. 

Tytułem wpłaty: „Darowizna dla rodziny Truszkowskich”.

 

Komunikat
Redaktor: Administrator   
06.10.2015.
W związku z rozwiązaniem umowy w dniu 30 września 2015 r. przez firmę dotychczas odbierającą odpady od mieszkańców gminy Filipów, Urząd Gminy Filipów zawiadamia, że odpady zostaną odebrane w miesiącu październiku br. z niewielkim opóźnieniem. Nowy harmonogram wywozu odpadów zostanie zamieszczony na stronie internetowej w najbliższych dniach.
     Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
Konkurs
Redaktor: Administrator   
28.09.2015.

Zachęcamy do oddania swojego głosu w plebiscycie Gazety Wyborczej na Strażaka Roku oraz Jednostkę Roku.

Jednostak Roku OSP

Aby zagłosować na OSP Filipów wyślij SMS o treści: jednostka.22 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) 

 

Strażak Roku

Aby zagłosować na Karola Szymańskiego wyślij SMS o treści: ochotnik.5 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)

 
Mammografia
Redaktor: Administrator   
28.09.2015.

W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mmamograficzne w mammobusach, które odbędą sie 21 października w Filipowie przy Urzędzie Gminy.

 

Czytaj
 
Rekultywacja gminnych składowisk odpadów
Redaktor: Administrator   
28.09.2015.

21 lipca w hotelu Colnus nastąpiło podpisanie umów pomiędzy gminami uczestniczącymi w projekcie a wykonawcami robót wyłonionymi w przetargu. Z przedstawicielami wykonawców umowy podpisali burmistrzowie, wójtowie oraz skarbnicy  zaangażowanych w projekt samorządów. W spisie poniżej firmy, które będą wykonywały prace na 9 składowiskach odpadów komunalnych.

  1. ZŁOMPOL Sp. z o.o/ Sp. Komandytowa – Częstochowa - realizuje usługę rekultywacji w gminach Filipów, Hajnówka,  Krypno,  Zbójna
  2. Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C W.Woziński, M. Szeląg- Naratów-  realizuje usługę rekultywacji w gminie Grabowo i Kulesze Kościelne
  3. Zakład Usługowo- Handlowy TOMBET  Tomasz Gwóźdź- Kielce realizuje usługę rekultywacji w Mieście Kolno i gminie Radziłów
  4. ABG Grzegorz Oleksa – Siemianowice Śląskie – realizuje usługę w gminie Nowogród

W charakterze obserwatora wystąpił samorząd miasta Łomża, który wyraził chęć przystąpienia do tego projektu. Miasto Łomża  reprezentowane było przez wiceprezydent Agnieszkę Muzyk. W dniu  09.07.2015 Miasto Łomża wystąpiła z wnioskiem  o przystąpienie do projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Wiążąca będzie w tym przypadku zgoda Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wszystkich gmin już uczestniczących w projekcie.

Czytaj
 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
24.09.2015.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.2014.1118 tekst jednolity) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr VII/42/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Filipów w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Filipów ogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Filipów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2016.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 24 września 2015 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 09 października 2015 r.
Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu na " formularzu uwag" stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy Filipów z dnia 23 września 2015 r. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16424 Filipów;
3) osobiście poprzez złożenie formularza uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Filipów ( pok. nr 1).

 

Zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy Filipów z dnia 23 września 2015 r.

 
Informacja dotycząca składania wniosków o pomoc finansową w związku z suszą
Redaktor: Administrator   
17.09.2015.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Producenci rolni mogą do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Formularz wniosku dostępny  jest  na stronie internetowej Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez  komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy składanego w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.

Jednakże producenci rolni, którzy będą ubiegać się o  kredyty na  wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku  wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.

 
Program profilaktycznych badań USG
Redaktor: Administrator   
15.09.2015.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie od września do października br. w 90 wybranych miejscowościach województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego zostaną przeprowadzone bezpłatne badania USG jamy brzusznej i USG tarczycy dla osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierają emeryturę lub rentę z KRUS.
 
Kosultacje społeczne
Redaktor: Administrator   
15.09.2015.

Plan utrzymania wód

Na podstawie art. 114 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o sporządzeniu projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 Szczegóły kosultacji oraz dokumentacja znajdują się pod adresem http://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-spoleczne/plan-utrzymania-wod

 
Komunikat
Redaktor: Małgorzata Remiszewska   
19.08.2015.

W związku z zagrożeniem jakie stanowi roślina o nazwie BARSZCZ SOSNOWSKIEGO Urząd Gminy Filipów zwraca się z prośbą do rolników o zgłoszenie do tut. Urzędu o zauważonych i indefikowanych miejscach występowania tej rośliny na terenie naszej Gminy wraz z podaniem numeru działki i obrębu ewidencyjnego.
    Informujemy, iż kontakt z tą rośliną powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie znikające blizny oraz zapalenie spojówek. Jest on również rośliną silnie zachwaszczającą teren.

 

Barszcz SosnowskiegoBarszcz Sosnowskiego 

 

 
Audioprzewodnik
Redaktor: Jolanta Kibitlewska   
13.08.2015.
Zapraszamy na spacer z audiporzewodnikiem po gminie Filipów


Audioprzewodnik to niewielkie urządzenie, które w pewnym sensie pozwala „zastąpić” przewodnik turystyczny. Przy pomocy tego prostego urządzenia można atrakcyjnie spędzić czas.
Audiprzewodnik poprowadzi po najciekawszych miejscach gminy. Dzięki takiemu rozwiązaniu turysta otrzyma nie tylko trasę wycieczki, ale również wsparcie przewodnika, który oprócz przekazania informacji praktycznych w zakresie przemieszczania się pomiędzy konkretnymi punktami trasy, przedstawi historie tych miejsc i opowie ciekawostki nie do znalezienia w tradycyjnych przewodnikach.

Audioprzewodnik bezpłatnie można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Filipowie, ul. Garbaska 2, w godzinach 10.00 – 16.00 (wtorek-sobota).

Nagrania z opisami wycieczek można pobrać również w postaci plików MP3 i odtworzyć np. w swoim telefonie czy odtwarzaczu MP3.
Nagrania można pobrać ze strony http://www.suwalki-turystyka.info.pl

Zapraszamy również na spacer z audiporzewodnikiem po Raczkach, Bakałarzewie, Suwalskim Parku Krajobrazowym oraz na wycieczkę wokół jeziora Wigry.
 
Spotkania informacyjno konsultacyjne
Redaktor: Administrator   
05.08.2015.

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Harmonogram spotkań informacyjno konsultacyjnych potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD

Ankieta

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 232 - 252 z 542
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu