Poniedziałek 22 Kwietnia 2019. Imieniny obchodzą: Heliodor, Kajus,Leonia, Leonid,Łukasz, Soter,Strzeżymir, Teodor.
Do końca roku zostało 254 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

 

PROŚBA O POMOC DLA POGORZELCÓW

  W piątek 1 marca br. nad ranem w miejscowości Jemieliste w Gminie Filipów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wskutek tragicznego zdarzenia 5 z 8 osób zostało przetransportowanych do kilku szpitali, w tym troje małoletnich dzieci.

Rodzina została objęta doraźnym wsparciem, jednakże nie jest to wystarczające.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych, prosimy o dokonanie wpłaty na oficjalne konto o numerze:

PL 56 1140 2004 0000 3002 6828 9133.

 

Dla przelewów zagranicznych należy podać

KOD SWIFT MBANK: BREXPLPWMBK


Odbiorca: „Państwo Truszkowscy”. 

Tytułem wpłaty: „Darowizna dla rodziny Truszkowskich”.

 

Konkurs w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Redaktor: Administrator   
24.02.2012.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Referat oceny i wyboru wniosków

OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY
i zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw


Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 24 stycznia 2012 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 marca 2012 r. o godzinie 15.30.
Czytaj
 
Konkurs
Redaktor: Administrator   
24.02.2012.
Wójt  Gminy  Filipów
ogłasza otwarty konkurs ofert
z dniem 24.02.2012 r.

na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zm.) .
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).
3. Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2012 Gminy Filipów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegające na zorganizowaniu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu.


Ogłoszenie
 
Konkurs ofert
Redaktor: Administrator   
16.02.2012.
Wójt  Gminy  Filipów
ogłasza otwarty konkurs ofert
z dniem 17.02.2012 r.

na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zm.) .
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).
2. Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2012 Gminy Filipów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

1.  Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na dystrybucji żywności dla rodzin  
     najuboższych z terenu gminy Filipów.


Ogłoszenie
 
Obwieszczenie
Redaktor: Administrator   
16.02.2012.

Wniosek i decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oczyszczalni ścieków

 

Obwieszczenie

 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
14.02.2012.
Mieszkańcy wsi:
Stare Motule, Nowe Motule, Nowa Dębszczyzna, Tabałówka


Urząd Gminy Filipów informuje, iż inwestycja pn "Budowa przydomowych czyszczalni ścieków na terenie gminy Filipów" została rozszerzona o dodatkowe miejscowości: Stare Motule, Nowe Motule, Nowa Dębszczyzna, Tabałówka. W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy w/w wsi zamieszkujący na stałe na terenie gminy Filipów proszeni są o stawienie się w terminie do 02 marca 2012 r. do Urzędu Gminy Filipów, pokój nr 14, w celu podpisania umowy dotyczącej użyczenia części działki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przy podpisaniu umowy należy przedstawić aktualne dokumenty:  wypis z rejestru gruntów lub inny dokument potwierdzający prawo własności oraz odbitka z mapy zasadniczej działki, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia w skali 1 : 1000.

W przypadku jeśli: występuje kilku współwłaścicieli  nieruchomości - umowę podpisują wszyscy współwłaściciele działki.

Powyższe dokumenty można uzyskać w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60. W przypadku pytań proszę o kontakt: Jolanta Kibitlewska, Przemysław Dyczewski, tel. 87/56-96-081 wew. 26.

 
Obwieszczenie
Redaktor: Administrator   
13.02.2012.

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa liniii napowietrzenej w miejscowości czarne.

 

Obwieszczenie

 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
27.01.2012.
OGŁOSZENIE


W związku z przystąpieniem do aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Filipów na lata 2012-2017” Urząd Gminy Filipów prosi o zgłaszanie propozycji wniosków do aktualizowanego dokumentu w terminie do dnia 16.02.2012 r.
 
Obwieszczenie
Redaktor: Administrator   
27.01.2012.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe oczyszczalni ścieków

 

Obwieszczenie

 
Rejestr działalności regulowanej
Redaktor: Administrator   
25.01.2012.
KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
O OBOWIĄZKU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


        Od 1 stycznia 2012 roku działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Filipów. Obowiązek ten wynika z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
 Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywana jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Czytaj
 
Nie pal śmieci !
Redaktor: Administrator   
25.01.2012.
       Troszcząc się o zdrowie i dobro mieszkańców oraz środowisko naturalne przypominam, iż spalanie odpadów w domowych piecach i kotłowniach jest szkodliwe dla zdrowia.     Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy, lakierowanego drewna i mebli. Podczas procesu spalania śmieci uwalnia się wiele trujących substancji, które wcześniej wykorzystywano do produkcji tych tworzyw. Występują w nich między innymi tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związku fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki czy metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć czy chrom. Szczególnie narażone na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksyn są osoby mało odporne zwłaszcza dzieci.
Czytaj
 
Kucharz regionalny - nowe umiejętności, nowe możliwości
Redaktor: Administrator   
23.01.2012.

LGD „Nasza Suwalszczyzna” zaprasza wszystkich niepracujących mieszkańców gmin: Szypliszki, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl, Bakałarzewo, Filipów, Nowinka oraz Sejny do udziału w projekcie

„Kucharz regionalny – nowe umiejętności, nowe możliwości na rynku pracy”

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w niepowtarzalnym kursie sztuki kulinarnej z elementami kuchni regionalnej oraz tradycyjnej. Kurs prowadzony będzie w systemie weekendowym. Naszym kursantom zapewniamy bezpłatne badania sanitarno - epidemiologiczne, materiały dydaktyczne (w tym zestawy narzędzi kuchennych), wyżywienie oraz nocleg. Przez cały okres trwania kursu oferujemy również wsparcie doradcy zawodowego i psychologa.
 
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do dnia 10 lutego 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Świerkowa 60 pok. 12, 16-400 Suwałki) w godz. 8:00 – 15:00.
 
Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu: 791 357 688.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu: Kucharz.zip

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 358 - 378 z 542
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu