Sobota 29 Kwietnia 2017. Imieniny obchodzą: Angelina, Augustyn,Bogusław, Hugo,Hugon, Paulin,Piotr, Rita, Robert,Roberta, Sybilla.
Do końca roku zostało 247 dni.

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
23.09.2016.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.2016.239, Dz. U. 2016.395) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr VII/42/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Filipów w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Filipów ogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Filipów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2017.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22 września 2016 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 7 października 2016 r.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu na "formularzu uwag" stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2016 Wójta Gminy Filipów z dnia 22 września 2016 r .

Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia, platformy ePUAP lub poczty elektronicznej - Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów;
 3. osobiście poprzez złożenie formularza uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Filipów (pok. nr 1).
 
Spotkania LGD
Redaktor: Administrator   
08.09.2016.

Wójt Gminy oraz  Zarząd „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania zapraszają mieszkańców gminy Filipów objętych LSR na spotkania informacyjne przybliżające tematykę wdrażania Lokalnej  Strategii Rozwoju. Na spotkaniach poruszone zostaną kwestie związane z naborami planowanymi w roku 2016 między innymi w obszarach: tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, aktywna integracja społeczna, edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja ekologiczna i IT, odnawialne źródła energii.


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 791 357 688

Harmonogram spotkań

 
Darmowe leki 75+
Redaktor: Administrator   
08.09.2016.

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Informacja od lekarza specjalisty:

<!--Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+:

 1. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych;
 2. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL);
 3. Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:

 1. Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych;
 2. Objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;
 3. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);
 4. Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.

Realizacja recept:

 1. Recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu kod uprawnień dodatkowych kodem „S”. Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie;
 2. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był wydawany na zasadach ogólnych. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje bezpłatnie te leki pacjentowi;
 3. Jeżeli pacjentowi przysługują również inne uprawnienia dodatkowe, przepisane leki są wydawane przez farmaceutę w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym;
 4. Na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% odpłatnością.

Jak finansowane są leki 75+:

 1. Część, którą dotychczas pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia jest nadal pokrywana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. Część obejmującą dotychczasową odpłatność pacjenta (a więc część obejmującą zapewnienie bezpłatnego dostępu) jest pokrywana z budżetu państwa;
 3. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2017 finansowanie leków 75+ zostało zapewnione na poziomie wynikającym z ustawy wprowadzającej bezpłatne leki, a więc w kwocie 564,3 mln zł.

 Szczegółowe informacje także na specjalnej stronie http://75plus.mz.gov.pl/

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 36 z 384
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Leki 75+

interreg
Wirtualny spacer
 
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wrota Podlasia
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu