Poniedziałek 20 Maja 2019. Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz,Bazyli, Bazylid,Bazylis, Bernardyn,Bernardyna,Bronimir, Iwo, Sawa,Teodor, Wiktoria.
Do końca roku zostało 226 dni.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

 

PROŚBA O POMOC DLA POGORZELCÓW

  W piątek 1 marca br. nad ranem w miejscowości Jemieliste w Gminie Filipów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wskutek tragicznego zdarzenia 5 z 8 osób zostało przetransportowanych do kilku szpitali, w tym troje małoletnich dzieci.

Rodzina została objęta doraźnym wsparciem, jednakże nie jest to wystarczające.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych, prosimy o dokonanie wpłaty na oficjalne konto o numerze:

PL 56 1140 2004 0000 3002 6828 9133.

 

Dla przelewów zagranicznych należy podać

KOD SWIFT MBANK: BREXPLPWMBK


Odbiorca: „Państwo Truszkowscy”. 

Tytułem wpłaty: „Darowizna dla rodziny Truszkowskich”.

 

Informacja o wyborze oferty
Redaktor: Administrator   
25.03.2011.

W dniu 23.03.2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873 z  późn. zm.) z zakresu pomocy społecznej, polegającego na dystrybucji żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów.


Została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach, które
zaoferowało nieodpłatne pozyskiwanie i przekazywanie żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy Filipów.


Termin realizacji - 01.04.2011 r. – 29.06.2011 r.  
Wysokość dotacji – 2 000 zł

 
Konkurs ofert
Redaktor: Administrator   
09.03.2011.
Wójt  Gminy  Filipów
ogłasza otwarty konkurs ofert
z dniem 10.03.2011 r.

na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Ogłoszenie
 
Przedłużenie terminu na zgłoszenia
Redaktor: Administrator   
02.03.2011.
Urząd Gminy Filipów informuje, iż do dnia 11 marca 2011 r. został przedłużony termin przyjmowania wniosków na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Czarne, Supienie, Garbas Drugi, Garbas Pierwszy, Mieruniszki, Zusno, Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Wólka, Rospuda”. Inwestycja dofinansowana jest w wysokości do 85% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W związku z powyższym mieszkańcy z w/w miejscowości zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie swojej posesji, proszeni są o złożenie pisemnej informacji do Urzędu Gminy Filipów, pok. nr 14.
 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Redaktor: Administrator   
18.02.2011.

Urząd Gminy Filipów informuje, iż na terenie Gminy Filipów w latach 2011-2013 realizowana będzie inwestycja pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Czarne, Supienie, Garbas Drugi, Garbas Pierwszy, Mieruniszki, Zusno, Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Wólka, Rospuda” dofinansowana do 85% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


          W związku z powyższym mieszkańcy z w/w miejscowości zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie swojej posesji, proszeni są o złożenie pisemnej informacji do Urzędu Gminy w terminie do dnia 01 marca 2011 r.


Gotowe druki można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 lub pobrać z naszej stron.

Druk zgłoszenia pdf

 
Usuwanie azbestu
Redaktor: Administrator   
10.02.2011.


Urząd Gminy Filipów informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie działań mających na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Filipów.
W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy planują wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest w bieżącym roku, bądź mają zdjęty i składowany na terenie posesji proszeni są o złożenie pisemnej informacji do Urzędu Gminy w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.

Gotowe druki można uzyskać w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej.

Do pobrania

 
Przedszkole Kubusia Puchatka
Redaktor: Administrator   
19.01.2011.
Zespół Szkół w Filipowie
realizuje projekt
„PRZEDSZKOLE KUBUSIA PUCHATKA W FILIPOWIE”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.1

Projekt "Przedszkole Kubusia Puchatka w Filipowie" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Cel projektu:
rozszerzenie istniejącej oferty edukacyjnej na terenie wiejskim oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat

Grupa docelowa projektu:
44 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Filipów i ich rodzice
 

 
Informacja
Redaktor: Administrator   
04.01.2011.

INFORMACJA

Wójt Gminy Filipów przypomina mieszkańcom Filipowa o wypełnianiu obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - WŁAŚCICIELE BĄDŹ UŻYTKOWNICY NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO: uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości).

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny (art.10 w/w ustawy).

 

 
PPWOW podsumowanie
Redaktor: Administrator   
29.12.2010.

 PPWOW

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

Na terenie Gminy Filipów zakończono realizację Programu Integracji Społecznej (PIS), stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków Banku Światowego na podstawie pożyczki nr 7358-POL z dnia 7 kwietnia 2006 roku.
Wszystkie działania w ramach Programu Integracji Społecznej realizowane były zgodnie z trybem określonym w Podręczniku Realizacji PIS oraz zapisami Porozumienia o współpracy przy realizacji poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich zawartego w dniu 07.12.2007 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Filipów.
W gminie Filipów w ramach Programu Integracji Społecznej zrealizowano usługi integracji społecznej na łączną kwotę 274 780,91 zł.
 

Czytaj więcej
 
Bezpłatne szkolenia
Redaktor: Administrator   
29.12.2010.

W ramach projektu: „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,  Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Centrum Informatyki ZETO S.A. oferuje bezpłatne szkolenia z obszaru technologii informatycznych oraz zarządzania.

Wymagane dokumenty oraz dodatkowe informacje na stronie ZETO: www.szkolenia.zeto.bialystok.pl

 
Lokalna Grupa Rybacka
Redaktor: Administrator   
14.12.2010.

Nasza gmina należy do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

O cele oraz zakresie działalności Grupy można przeczytać w ulotce pdf, oraz na stronie www.lgr-pojezierze.eu

 
Informacja dla interesantów
Redaktor: Administrator   
13.12.2010.

Informujemy, że 24 grudnia 2010 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 417 - 437 z 557
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP

 Program usuwania azbestu