Poniedziałek 22 Kwietnia 2019. Imieniny obchodzą: Heliodor, Kajus,Leonia, Leonid,Łukasz, Soter,Strzeżymir, Teodor.
Do końca roku zostało 254 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
OSP
Informacja Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
19.12.2018.
GMINA  FILIPÓW  otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze ŚRODKÓW  FUNDUSZU  POMOCY POKRZYWDZONYM  ORAZ  POMOCY  POSTPENITENCJARNEJ -  FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI  w wysokości  31.714,53 zł.

Z otrzymanej dotacji został zakupiony sprzęt dla poszczególnych jednostek:

OSP  FILIPÓW
- zestaw osłon na ostre krawędzie
- parawan do osłony miejsca wypadku
- detektor napięcia
- bosak dielektryczny

OSP  ZUSNO
- agregat prądotwórczy
- bosak dielektryczny
- latarka akumulatorowa

OSP  CZARNE

- agregat prądotwórczy
- pilarka do drewna
- latarka akumulatorowa

OSP  STARE  MOTULE

- agregat prądotwórczy
- przenośny zestaw oświetleniowy
- latarki akumulatorowe


  

WÓJT


/-/ mgr Tomasz Rogowski

 
Informacja Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
08.09.2014.
GMINA FILIPÓW REALIZUJE PROJEKT pn „Podniesienie atrakcyjności i rewitalizacja gminy Filipów poprzez urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku Urzędu Gminy w miejscowości Filipów ”.

Celem projektu jest rewitalizacja i podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, w tym gminy filipów poprzez zagospodarowanie i urządzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Filipowie, a przez to podniesienie jakości życia mieszkańców tego regionu w wyniku uatrakcyjnienia oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej gminy oraz pobudzenia partnerstwa na rzecz promocji obszaru objętego LSROR. .

W dniu 14 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Filipów a wykonawcą – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap - wybranym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji umowy do 31 października 2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach środka 4.1. „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 
PROJEKT UNIJNY OSP FILIPÓW Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.10.2013.
Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie w ramach projektu pn „Zakup samochodu ratownictwa pożarniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego” zrealizowała dostawę samochodu ratowniczo- gaśniczego, wodno-pianowego, marki MAN typ TGM 18.340 4x4 BB wraz z wyposażeniem specjalistycznym dla ratownictwa wodno- ekologiczno-chemicznego w tym m. inn.: łódź ratunkowa z silnikiem 30 KM, sanie lodowe z wyposażeniem, ubranie przeciwchemiczne do pracy z substancjami ropopochodnymi, sorbent mineralny, rękaw sorpcyjny substancji ropopochodnych, automatyczny rozsiewacz sorbentu.

Celem projektu jest specjalistyczna ochrona środowiska naturalnego polegająca na szybkim reagowaniu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Projekt realizowany jest w ramach środka 4.1. „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

Projekt unijny OSP FilipówProjekt unijny OSP FilipówProjekt unijny OSP Filipów
 

 

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.04.2013.

OSP Filipów ogłosiło przetarg na zakup samochodu ratownictwa pożarniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

Szczegóły ogłoszenia na stronach BIP urzędu.

 
Projekt OSP Filipów Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.03.2013.

W dniu 16.01.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku a Ochotniczą Strażą Pożarną w Filipowie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn „Zakup samochodu ratownictwa pożarniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego

w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Wartość projektu 960 651,36 zł., wartość dofinansowania   805 296,39 zł.

Czytaj
 
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu