Poniedziałek 20 Maja 2019. Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz,Bazyli, Bazylid,Bazylis, Bernardyn,Bernardyna,Bronimir, Iwo, Sawa,Teodor, Wiktoria.
Do końca roku zostało 226 dni.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Projekt Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
09.02.2017.

 Projekt pn. „Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrènai i Filipowie”.

Gmina Filipów wspólnie z Samorządem Elektrènai na Litwie, jako Beneficjentem Wiodącym, realizują projekt pn „Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrènai i Filipowie”. Celem projektu jest poprawienie sytuacji młodzieży i dzieci zagrożonej w Elektrènai i Filipowie poprzez wzmocnienie instytucji opieki społecznej i stworzenie nowej infrastruktury.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Wartość projektu 303 903,96 EUR

z tego w Gminie Filipów: 106 130,00 EUR w tym:

85 % - 90 210,50 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15% - 15 919,50 EUR ze środków własnych Gminy Filipów.

Okres realizacji projektu:

01.01.2017 – 31.12.2018 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Zarządzanie projektem: spotkania koordynacyjne w Polsce i na Litwie

  2. Stworzenie poradnika na temat jak pracować z trudną młodzieżą i dziećmi.

  3. Udoskonalenie 6 programów zdrowotnych.

  4. Utworzenie centrów młodzieżowych. W ramach działania odnowione zostaną istniejące obiekty: remont holu i biblioteki w budynku UG Filipów, zakupiona zostanie klimatyzacja i wyposażenie do centrów młodzieżowych.

  5. Szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z mniejszymi możliwościami.

  6. Wymiana młodzieży „Bierzmy udział”. Międzynarodowa wymiana dla 30 młodych osób ze środowisk z mniejszymi możliwościami.

  7. Działanie informacyjne i promujące projekt.

  8. Konferencja „Współpraca Transgraniczna”. Stworzenie między-sektorowej sieci współpracy.

 
« poprzedni artykuł
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP

 Program usuwania azbestu