Piątek 14 Grudnia 2018. Imieniny obchodzą: Alfred, Arseniusz,Izydor, Naum,Pompejusz, Sławobor,Spirydion.
Do końca roku zostało 18 dni.
AIDS
Sesje na żywo
Transmisja
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Projekt Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
09.02.2017.

 Projekt pn. „Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrènai i Filipowie”.

Gmina Filipów wspólnie z Samorządem Elektrènai na Litwie, jako Beneficjentem Wiodącym, realizują projekt pn „Poprawa funkcjonowania opieki społecznej i infrastruktury dla młodzieży w Elektrènai i Filipowie”. Celem projektu jest poprawienie sytuacji młodzieży i dzieci zagrożonej w Elektrènai i Filipowie poprzez wzmocnienie instytucji opieki społecznej i stworzenie nowej infrastruktury.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Wartość projektu 303 903,96 EUR

z tego w Gminie Filipów: 106 130,00 EUR w tym:

85 % - 90 210,50 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15% - 15 919,50 EUR ze środków własnych Gminy Filipów.

Okres realizacji projektu:

01.01.2017 – 31.12.2018 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Zarządzanie projektem: spotkania koordynacyjne w Polsce i na Litwie

  2. Stworzenie poradnika na temat jak pracować z trudną młodzieżą i dziećmi.

  3. Udoskonalenie 6 programów zdrowotnych.

  4. Utworzenie centrów młodzieżowych. W ramach działania odnowione zostaną istniejące obiekty: remont holu i biblioteki w budynku UG Filipów, zakupiona zostanie klimatyzacja i wyposażenie do centrów młodzieżowych.

  5. Szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z mniejszymi możliwościami.

  6. Wymiana młodzieży „Bierzmy udział”. Międzynarodowa wymiana dla 30 młodych osób ze środowisk z mniejszymi możliwościami.

  7. Działanie informacyjne i promujące projekt.

  8. Konferencja „Współpraca Transgraniczna”. Stworzenie między-sektorowej sieci współpracy.

 
« poprzedni artykuł
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu