Piątek 14 Grudnia 2018. Imieniny obchodzą: Alfred, Arseniusz,Izydor, Naum,Pompejusz, Sławobor,Spirydion.
Do końca roku zostało 18 dni.
Odpady menu
Aktualności
Do pobrania
Powrót
AIDS
Sesje na żywo
Transmisja
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Informacja Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
14.02.2017.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI  LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH  NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn.  zm.) od 01.01.2017 r. został wprowadzony nowy system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który przyjął formę ryczałtu rocznego od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe bez  ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości, czy faktycznie wytworzonej ilości odpadów.

Rada Gminy Filipów uchwaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  1. 120 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 240 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu: Pobierz deklarację .

Wypełnione deklaracje ( pkt 1-5 i pkt 10 ) należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, pok. nr 12, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez platformę e-PUAP.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się jednorazowo w pełnej wysokości, bez dodatkowego wezwania w terminie do 31 lipca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie, na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Filipów, który zostanie nadany po złożeniu deklaracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12, lub telefonicznie 87 569-60-81, wew. 33.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu