Poniedziałek 20 Maja 2019. Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz,Bazyli, Bazylid,Bazylis, Bernardyn,Bernardyna,Bronimir, Iwo, Sawa,Teodor, Wiktoria.
Do końca roku zostało 226 dni.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Informacja Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
14.02.2017.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI  LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH  NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn.  zm.) od 01.01.2017 r. został wprowadzony nowy system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który przyjął formę ryczałtu rocznego od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe bez  ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości, czy faktycznie wytworzonej ilości odpadów.

Rada Gminy Filipów uchwaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  1. 120 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 240 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu: Pobierz deklarację .

Wypełnione deklaracje ( pkt 1-5 i pkt 10 ) należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, pok. nr 12, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez platformę e-PUAP.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się jednorazowo w pełnej wysokości, bez dodatkowego wezwania w terminie do 31 lipca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie, na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Filipów, który zostanie nadany po złożeniu deklaracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12, lub telefonicznie 87 569-60-81, wew. 33.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP

 Program usuwania azbestu