Czwartek 18 Października 2018. Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, René.
Do końca roku zostało 75 dni.
PKW
Państwowa Komisja Wyborcza
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
27.04.2017.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
 1. Termin składania wniosków:
  Od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

 2. Miejsce i tryb składania wniosków:
  Wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00

 3. Miejsce udostepnienia dokumentacji konkursowej:
  Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” (LSR), formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

 4. Forma wsparcia:
  Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 5. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków (alokacja):
  Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach LSR obejmujące poniższe przedsięwzięcia:
  • Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 200 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych). Limit dostępnych środków w ramach tego naboru: 700 000,00 zł
  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 225 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Alokacja w ramach tego naboru: 1 325 000,00 zł
  • Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 120 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 600 000,00 zł
  • Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 250 000 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 3 250 000,00

 6. Dodatkowe informacje:
  Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 61 98, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu