Sobota 19 Stycznia 2019. Imieniny obchodzą: Andrzej, Bernard,Erwin, Erwina,Eufemia, Henryk,Kanut, Mariusz,Marta, Matylda,Mechtylda, Pia,Racimir, Sara.
Do końca roku zostało 347 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
27.04.2017.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
 1. Termin składania wniosków:
  Od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

 2. Miejsce i tryb składania wniosków:
  Wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00

 3. Miejsce udostepnienia dokumentacji konkursowej:
  Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” (LSR), formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

 4. Forma wsparcia:
  Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 5. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków (alokacja):
  Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach LSR obejmujące poniższe przedsięwzięcia:
  • Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 200 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych). Limit dostępnych środków w ramach tego naboru: 700 000,00 zł
  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 225 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Alokacja w ramach tego naboru: 1 325 000,00 zł
  • Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 120 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 600 000,00 zł
  • Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.
   Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 250 000 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 3 250 000,00

 6. Dodatkowe informacje:
  Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 61 98, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu