Czwartek 18 Października 2018. Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, René.
Do końca roku zostało 75 dni.
PKW
Państwowa Komisja Wyborcza
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
07.03.2018.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników,
której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia
zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym
powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania
medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?
Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących
warunków:


  • - podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • - podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • - ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?
Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca
KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze
oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy
prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy

www.krus.gov.pl . Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez
zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych
KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?
Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:

  • - narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
  • - kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?
Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby
skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu
uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub
rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację
leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego
dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd
danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2017 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS
w Białymstoku skorzystało 967 osób z terenu województwa podlaskiego.


Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp horoby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu