Sobota 19 Stycznia 2019. Imieniny obchodzą: Andrzej, Bernard,Erwin, Erwina,Eufemia, Henryk,Kanut, Mariusz,Marta, Matylda,Mechtylda, Pia,Racimir, Sara.
Do końca roku zostało 347 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
07.03.2018.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników,
której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia
zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym
powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania
medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?
Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących
warunków:


  • - podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • - podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • - ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?
Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca
KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze
oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy
prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy

www.krus.gov.pl . Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez
zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych
KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?
Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:

  • - narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
  • - kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?
Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby
skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu
uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, i przedstawieniu biletów lub
rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację
leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego
dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd
danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2017 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS
w Białymstoku skorzystało 967 osób z terenu województwa podlaskiego.


Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp horoby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu