Piątek 14 Grudnia 2018. Imieniny obchodzą: Alfred, Arseniusz,Izydor, Naum,Pompejusz, Sławobor,Spirydion.
Do końca roku zostało 18 dni.
AIDS
Sesje na żywo
Transmisja
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Podpisanie umowy Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
20.05.2010.

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W Instytucji Zarządzającej FMP Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach dnia 18 marca 2010 roku odbyło się oficjalne podpisanie umowy grantowej na realizację przez Gminę Filipów i  Ośrodek Kultury w Elektrėnai projektu pn „Poznajmy się - transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai”.
Projekt będzie realizowany w dniach 19.03.2010 r. do 18.11.2010 r. w Gminie Filipów oraz w mieście Elektrėnai na Litwie. Skierowany jest bezpośrednio do społeczności polskiej i litewskiej oraz do młodzieży w wieku szkolnym w Gminie Filipów i samorządzie Elektrėnai.
 

 

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Nadrzędnym celem projektu jest rozwój i poszerzenie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w celu poprawy atrakcyjności, dostosowania bazy technicznej oraz rozwój współpracy transgranicznej poprzez zachęcanie do uczestnictwa we wspólnych imprezach integracyjnych o charakterze kulturalnym.   

Cele szczególowe:

 1. Powstanie Centrów Kultury prezentujących dorobek kulturalny obszaru pogranicza;
 2. Powstanie trwałej infrastruktury kulturalnej w postaci: remontu, modernizacji i wyposażenia sali widowiskowej w Gminie Filipów oraz zakupu sceny estradowej z nagłośnieniem dla Ośrodka Kultury w Elektrėnai, która będzie wykorzystywana do wspólnych działań i wspólnych celów współpracy transgranicznej.
 3. Przygotowanie wspólnych polsko-litewskich przeglądów muzycznych oraz organizacja wymiany młodzieży w celu wspólnego poznania tradycji i kultury obu krajów, przełamania barier językowych i promowania współpracy transgranicznej.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:

 1. organizacja w Elektrėnai konferencji na otwarcie projektu;
 2. powstanie Centrów Kultury w Filipowie i Elektrėnai;
 3. organizacja w Filipowie i Elektrėnai polsko-litewskich przeglądów muzycznych oraz urządzenie kiermaszu rękodzieła ludowego i wyrobów kulturowych w Filipowie;
 4. organizacja warsztatów: językowych, kulturalnych i kulinarnych w Elektrėnai, zorganizowanie wycieczki dla uczestników wymiany młodzieży w Elektrėnai;
 5. organizacja w Filipowie konferencji na zamknięcie projektu.

Rezultaty projektu:

 1. Międzynarodowa wymiana doświadczeń między partnerami;
 2. Nawiązanie ścisłej współpracy między Gminą Filipów a Ośrodkiem Kultury w Elektrėnai;
 3. Przełamanie stereotypów dotyczących barier kulturowych oraz zmniejszenie zahamowań w kontaktach z innymi;
 4. Integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Litwy oraz stworzenie możliwości wzajemnego poznania i zawierania przyjacielskich kontaktów;
 5. Rozwinięcie doświadczeń w zakresie organizacji imprez w celu późniejszej organizacji przeglądów muzycznych na większą skalę oraz innych podobnych przedsięwzięć;
 6. Integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Litwy z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów;
 7. Powstanie trwałej infrastruktury kulturalnej w postaci Centrów Kultury przyczyniającej się do rozwoju obszaru przygranicznego.
Podpisanie umowyPodpisanie umowy 
 
« poprzedni artykuł
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu