Poniedziałek 20 Maja 2019. Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz,Bazyli, Bazylid,Bazylis, Bernardyn,Bernardyna,Bronimir, Iwo, Sawa,Teodor, Wiktoria.
Do końca roku zostało 226 dni.

„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

 

PROŚBA O POMOC DLA POGORZELCÓW

  W piątek 1 marca br. nad ranem w miejscowości Jemieliste w Gminie Filipów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wskutek tragicznego zdarzenia 5 z 8 osób zostało przetransportowanych do kilku szpitali, w tym troje małoletnich dzieci.

Rodzina została objęta doraźnym wsparciem, jednakże nie jest to wystarczające.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych, prosimy o dokonanie wpłaty na oficjalne konto o numerze:

PL 56 1140 2004 0000 3002 6828 9133.

 

Dla przelewów zagranicznych należy podać

KOD SWIFT MBANK: BREXPLPWMBK


Odbiorca: „Państwo Truszkowscy”. 

Tytułem wpłaty: „Darowizna dla rodziny Truszkowskich”.

 

PPWOW podsumowanie Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
29.12.2010.

 PPWOW

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

Na terenie Gminy Filipów zakończono realizację Programu Integracji Społecznej (PIS), stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków Banku Światowego na podstawie pożyczki nr 7358-POL z dnia 7 kwietnia 2006 roku.
Wszystkie działania w ramach Programu Integracji Społecznej realizowane były zgodnie z trybem określonym w Podręczniku Realizacji PIS oraz zapisami Porozumienia o współpracy przy realizacji poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich zawartego w dniu 07.12.2007 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Filipów.
W gminie Filipów w ramach Programu Integracji Społecznej zrealizowano usługi integracji społecznej na łączną kwotę 274 780,91 zł.
 

W ramach PPWOW zrealizowano następujące projekty:
1.    Klub Przedszkolaka
2.    Usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Filipów
3.    Ćwiczyć każdy może - promowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i zdrowe odżywianie
4.     Wieczór z muzyką i poezją
5.    Kuchenne rewolucje
6.    Usługa szkoleniowa


NAJWAŻNIEJSZE DOŚWIADCZENIA MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANYCH
Z WDRAŻANIEM PIS PWOW

Bardzo bliski jest nam projekt „Klub przedszkolaka” dla dzieci 4-5 letnich, który powstał z inicjatywy mieszkańców gminy. Dzięki tej inicjatywie dzieci rozwinęły swoje umiejętności. Nauczyły się zasad bycia i zabawy w grupie, zdobyły nowe doświadczenia, spędzały ciekawie czas.  Zintegrowały się z grupą zarówno innych dzieci jak i ich rodziców, opiekunów. Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu współpracowali przy organizacji imprez przedszkolnych. Ich zaangażowanie stanowiło ważny element projektu. Realizacja tej usługi w ramach Programu Integracji Społecznej przyniosła wiele zmian w naszej społeczności. I to zmian pozytywnych. Nastąpiło ożywienie środowiska lokalnego, mieszkańcy nauczyli się budowania więzi opartych na bezpośrednich kontaktach, wspólnych celach i wartościach. Mieszkańcy nauczyli się pracy zespołowej, zaangażowali się i włączyli w proces budowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Dzięki realizacji usług szkoleniowych nauczyliśmy się pisać i pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, właściwie realizować projekty. Nauczyliśmy się jak ważną rolę odgrywa partnerstwo przy pisaniu i realizacji takich projektów, w efekcie
powstało kilka partnerskich projektów.  Dzięki uczestnictwie w wizytach studyjnych mieliśmy możliwość skorzystania z doświadczenia innych gmin, poznania walorów poszczególnych gmin,  w tym kultywowanych tradycji.
Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami i integrację najmłodszej grupy odbiorców PIS, a to niewątpliwie duża wartość tego partnerskiego przedsięwzięcia.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY JAKIE ZASZŁY W GMINIE
Realizacja Programu Integracji Społecznej w naszej gminie przyczyniła się do powstania wielu zmian w obszarach takich jak: rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz organizacja czasu wolnego w sołectwach ( powstanie nowych grup młodzieżowych, organizacja i regularne spotkania zespołów ludowych, funkcjonowanie świetlic, zainteresowanie aktywną formą wypoczynku, powstanie oddziału przedszkolnego dla najmłodszych mieszkańców gminy, rozszerzenie oferty zajęć o zajęcia plastyczne, sportowe, konkursy, festyny).
W obszarze edukacji i integracji powstały liczne koła zainteresowań, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, szkolenia w celu podnoszenia wiedzy i kompetencji niezbędnych do codziennej pracy na rzecz podnoszenia poziomu polityki społecznej w gminie.
Integracja z osobami dorosłymi i starszymi miała duży wpływ na organizacje imprez i spotkań integrujących osoby starsze  oraz samotne z całą społecznością, powstał klub seniora, koła zainteresowań, dorośli podnieśli swoje kwalifikacje i wiedzę uczestnicząc w kursach językowych i komputerowych.
Dzięki powstaniu Klubu Przedszkolaka dzieci nauczyły się zasad bycia i zabawy w grupie, zdobyły nowe doświadczenia, spędzały ciekawie czas. Z płaczliwych i bojaźliwych przekształciły się w pogodne i pewne siebie. Zintegrowały się z grupą zarówno innych dzieci jak i ich rodziców, opiekunów. Zaangażowanie rodziców stanowiło ważny element projektu.
Szkolenie eksperckie dla liderów, kadry gminy i partnerów społecznych podniosły wiedzę na temat pisania projektów, dzięki czemu powstały i są realizowane projekty partnerskie.
Wspólne usługi tj. ćwiczenia rehabilitacyjne, aerobik, czy gimnastyka relaksująco – usprawniająca dla różnych grup wiekowych - dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin wypromowały prowadzenie zdrowego trybu życia poprzez sport i zdrowe odżywianie.


NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE
Realizacja programu przyczyniła się do integracji społecznej mieszkańców naszej gminy, bez względu na grupę wiekową, status rodzinny i zawodowy. Chcielibyśmy bardzo utrzymać to poczucie wspólnoty, zaangażowanie i aktywność młodzieży i dorosłych w 
działania na rzecz gminy. Chcemy razem współpracować i współdecydować o wyborze i kierunkach działań na rzecz polityki społecznej w gminie. Wzajemnie chcemy się od siebie uczyć, korzystać z doświadczenia i wiedzy życiowej przekazywanej przez starszych dzieciom.
Program nauczył nas partnerskiej współpracy, nawiązaliśmy współpracę z innymi gminami, a poprzez wspólne opracowywanie i realizację partnerskich projektów chcemy tę współpracę umacniać formalnie i nieformalnie. Ważna jest również kontynuacja działań na rzecz podnoszenia wiedzy i kompetencji zaczynając od najmłodszych dzieci 3-5 letnich, poprzez warsztaty, szkolenia i wsparcie w działalności dorosłych, seniorów, liderów oraz grup nieformalnych i poprzez działania promocyjno-informacyjne, edukacyjne, konkursy, turnieje.

 

Załączniki:

1. Lista usługodawców usług społecznych - pobierz

2. Lista aktywności - pobierz

3. Plan utrwalania - pobierz

4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych - pobierz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP

 Program usuwania azbestu