Sobota 29 Kwietnia 2017. Imieniny obchodzą: Angelina, Augustyn,Bogusław, Hugo,Hugon, Paulin,Piotr, Rita, Robert,Roberta, Sybilla.
Do końca roku zostało 247 dni.

Druki i formularze Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
02.08.2007.
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru pesel
 
   
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 
   
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 
   
Deklaracja - podatek od nieruchomości
 
   
 Deklaracja - podatek rolny
 
   
Deklaracja  - podatek leśny
 
   
Deklaracja na podatek od środków transportu DT-1
 
   
Załącznik do deklaracji DT-1
 
   

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego      

 
   
 Deklaracja o wysokości dochodów
 
   
Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów
 
   
Wniosek o przesunięcie terminu wycinki
 
   
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 
   
Wniosek o udzielenie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym
 
   
Wniosek o zwolnienia i ulgi w podatku z tytułu  nabycia gruntu
 
   
Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 
   
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
 
   
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
(opis obiektu i minimalne wymagania - pobierz)
 
   
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.
 
   
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 
   
 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 

 
   
 Wniosek celu publicznego

 

 
   
 Wniosek o odbiór azbestu

 

 
   
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 
   
 Wniosek o wywóz nieczystości ciekłych

 

 
 
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Leki 75+

interreg
Wirtualny spacer
 
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wrota Podlasia
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu