Czwartek 18 Października 2018. Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, René.
Do końca roku zostało 75 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Wykaz stanowisk Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
03.08.2007.

URZĄD GMINY FILIPÓW
tel/fax: 0 87 569-60-81

 Stanowisko Pracy

 Imię i nazwisko

 Telefon

Wójt Sylwester Koncewiczwew. 22
505176269

Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjnego

 Maria Magdalena Bogdan wew. 23
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego 
 Katarzyna Rusanowska wew. 24
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Rogowski
 wew. 30
ds. kancelaryjnych, działalności
gospodarczej, kultury i promocji
 Ewelina Dyczewska
 wew. 21
ds. obługi organów gminy i oświaty Dorota Mikstacka
 wew. 28
ds. kadr i płac
 Jolanta Iwanicka wew. 28
ds. planowania przestrzennego i drogownictwa Emil Bobowicz
 wew. 26 lub
 507047652
 ds. inwestycji i rozwoju Jolanta Kibitlewska
 wew. 26
ds. gospodarki zasobem mienia
komunalnego
 Marianna Kryścio wew.38
ds. ochrony środowiska  Małgorzata Remiszewska
 wew. 25
ds. wodociągów i kanalizacji
 Monika Bołtrukanis
 wew. 33
ds. gospodarki odpadami Bogusława Czereszko wew. 33
ds. księgowości budżetowej Anna Domańska wew. 27
ds. księgowości podatkowej  Helena Zdanio wew. 29
ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków  Anna Bobowicz wew. 29
ds. podatków i opłat Agnieszka Piekarec
 wew. 29

ds. dowodów osobistych, stypendium, zasiłków szkolnych i dodatków mieszkaniowych 

 Anna Rydzewska
 wew. 31
 ds. społecznych
 Krystyna Dobko
 wew. 31
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Henryka Wawrzyn(087)5696055
ds. obsługi informatycznej
 Sowul Bogusław wew. 34

 

 
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu