Środa 23 Sierpnia 2017. Imieniny obchodzą: Apolinary,Benicjusz, Filip,Laurenty, Sulirad,Walerian, Waleriana,Zacheusz.
Do końca roku zostało 131 dni.

Wykaz stanowisk Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
03.08.2007.

URZĄD GMINY FILIPÓW
tel/fax: 0 87 569-60-81

 Stanowisko Pracy

 Imię i nazwisko

 Telefon

Wójt Sylwester Koncewiczwew. 22
505176269

Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjnego

 Maria Magdalena Bogdan wew. 23
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego 
 Katarzyna Rusanowska wew. 24
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Rogowski
 wew. 30
ds. kancelaryjnych, działalności
gospodarczej, kultury i promocji
 Ewelina Dyczewska
 wew. 21
ds. obługi organów gminy i oświaty Dorota Mikstacka
 wew. 28
ds. kadr i płac
 Jolanta Iwanicka wew. 28
ds. planowania przestrzennego i drogownictwa Przemysław Dyczewski
 wew. 26 lub
0 507047652
 ds. inwestycji i rozwoju Jolanta Kibitlewska
 wew. 26
ds. gospodarki zasobem mienia
komunalnego
 Marianna Kryścio wew.38
ds. ochrony środowiska  Małgorzata Remiszewska
 wew. 25
ds. wodociągów i kanalizacji
 Monika Bołtrukanis
 wew. 33
ds. gospodarki odpadami Bogusława Czereszko wew. 33
ds. księgowości budżetowej Anna Domańska wew. 27
ds. księgowości podatkowej  Helena Zdanio wew. 29
ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków  Anna Bobowicz wew. 29
ds. podatków i opłat Agnieszka Piekarec
 wew. 29

ds. dowodów osobistych, stypendium, zasiłków szkolnych i dodatków mieszkaniowych 

 Anna Rydzewska
 wew. 31
 ds. społecznych
 Krystyna Dobko
 wew. 31
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Henryka Wawrzyn(087)5696055
ds. obsługi informatycznej
 Sowul Bogusław wew. 34

 

 
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Leki 75+

interreg
Wirtualny spacer
 
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wrota Podlasia
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu