Piątek 14 Grudnia 2018. Imieniny obchodzą: Alfred, Arseniusz,Izydor, Naum,Pompejusz, Sławobor,Spirydion.
Do końca roku zostało 18 dni.
AIDS
Sesje na żywo
Transmisja
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Uchwała nr 3 / 2012 Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.03.2013.

Uchwała nr 3 / 2012

Walnego Zebrania Członków

Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie

z dnia 12.02.2012 r.

 w  sprawie zmiany statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,  poz. 1380  tekst jednolity z późniejszymi  zm.) oraz  § 51  statutu Ochotniczej Straży Pożarnej  w Filipowie   z dnia  10.01.1993r.

 postanawia się

 § 1.Zmienia się statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie w ten sposób , że uchwala się nowy tekst jednolity, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 2. Zobowiązać Zarząd OSP do niezwłocznego zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie  statutu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi  Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                               Przewodniczący

                                                  Walnego Zebrania OSP

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu