Środa 23 Sierpnia 2017. Imieniny obchodzą: Apolinary,Benicjusz, Filip,Laurenty, Sulirad,Walerian, Waleriana,Zacheusz.
Do końca roku zostało 131 dni.
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów
Barcode
barcode

OSP info Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
22.04.2013.

OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W FILIPOWIE REALIZUJE PROJEKT pn „Zakup samochodu ratownictwa pożarniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla ratownictwa wodno -ekologiczno-chemicznego”.

Celem projektu jest specjalistyczna ochrona środowiska naturalnego polegająca na szybkim reagowaniu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

W dniu 05 kwietnia 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania, termin składania ofert do dnia 16.05.2013 r. do godz. 10.00

Projekt realizowany jest  w ramach środka 4.1. „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Leki 75+

interreg
Wirtualny spacer
 
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wrota Podlasia
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu