Wtorek 25 Września 2018. Imieniny obchodzą: Aureli, Aurelia,Aurelian,Franciszek, Gaspar,Herkulan, Kamil,Kleofas, Kleopatra,Ładysław, Piotr,Rufus, Świętopełk,Wincenty, Władysław,Władysława,Włodzisław.
Do końca roku zostało 98 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
oddział Filipów

Nr konta   59 9367 0007 0020 0200 0156 0013

Witamy w serwisie Gminy Filipów.

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte przybliżą obraz gminy i skłonią Was do jej odwiedzin.
Zachęcamy też do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionych druków.

WŁASNY BIZNES Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
08.02.2017.

 

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie

z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór

uczestników do projektu:

WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Projekt realizowany jest w ramach

OSI PRIORYTETOWEJ II - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA.
DZIAŁANIE 2.3 – WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii - PRACA NA WŁASNY RACHUNEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM INNOWACYJNYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powyższych powiatów i miasta Suwałki – wszystkich osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy, a które:
  1. ukończyły 30 rok życia;
  2. posiadają status osoby niepracującej (bezrobotny, poszukujący pracy, nieaktywny zawodowo);
  3. posiadają łącznie z w/w warunkami status osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.  osoby starsze po 50 roku życia,  osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
W ramach projektu planowane są następujące działania:
  1. Rekrutacja - nabór  formularzy rekrutacyjnych i ich ocena.
  2. Diagnoza autorów najlepszych formularzy. Grupa ta zostanie skierowana na etap doradczy, gdzie doradcy zawodowi zdiagnozują predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Szkolenia podczas których uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności zakończone złożeniem biznes planów.
  4. Na podstawie oceny przygotowanych przez  uczestników biznes planów Komisja wyłoni  uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie inwestycyjne do wysokości maksymalnie 24000 zł oraz wsparcie pomostowe do wysokości 8773,20 zł na okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.
  5. Forum wymiany doświadczeń. Jest to wsparcie w postaci elektronicznego forum wymiany doświadczeń. Za pomocą tego forum uczestnicy będą mogli zadawać pytania, dzielić się swoimi przemyśleniami na temat swojej działalności, jej kondycji czy samego projektu.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do:

STOWARZYSZENIA „NASZA SUWALSZCZYZNA”
Biuro Projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
w terminie od 17 lutego 2017r. do 3 marca 2017, w godzinach od 8:00 do 15:00.Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz zaadresowana do Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata tj. do 3 marca 2017r. do godz. 15.00.

W przypadku wystąpienia niejasności w składanych dokumentach rekrutacyjnych prosimy o skorzystanie z konsultacji w Biurze Projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro” w Stowarzyszeniu „NASZA SUWALSZCZYZNA”, przy ul. Kościuszki 71, tel. 510 516 647, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje dostępne są: na stronie internetowej www.lgd.suwalszczyzna.com.pl ; www.powiat.suwalski.pl ; oraz w Biurze Projektu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu