„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego

Podaję do wiadomości publicznej, iż w dniu 10.05.2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na wspieranie wykonania  zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688)
 
W zakresie:
I. Ochrony i promocji zdrowia
1. Rodzaj zadania: „Zorganizowanie rodzinnego obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Filipów”.
2. Zleceniobiorca: Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
3. Wysokość dotacji: 3.500 zł
4. Termin realizacji: 01.06.2019 r. – 30.09.2019 r.

                                                                        Wójt Gminy Filipów

                                                                         /-/ Tomasz Rogowski

 

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.