REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

NA DOBRY POCZ¡TEK WŁASNEGO BIZNESU

Powiat Suwalski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej ogłasza nabór uzupełniający uczestników do projektu
„NA DOBRY POCZ¡TEK WŁASNEGO BIZNESU”
 
współfinansowanego przez Unię Europejską  z  Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Nr POKL.06.02.00-20-053/09

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie suwalskim, augustowskim, sejneńskim oraz mieście Suwałki poprzez stymulowanie utworzenia co najmniej 25 nowych przedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym firmom wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powyższych powiatów i miasta Suwałki – wszystkich osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy.

 

Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja uczestników projektu pn. Na dobry początek własnego biznesu, Działanie 6.2 PO KL” osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w okresie od 25.01.2010 r. do  08.02.2010 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 na adres:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
(BIURO OBSŁUGI KLIENTA pok. 20)
„Rekrutacja uczestników projektu pn. Na dobry początek własnego biznesu,
 Działanie 6.2 PO KL”


Dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje dostępne są: na stronie internetowej Powiatu www.powiat.suwalski.pl oraz projektu www.przedsiebiorczasuwalszczyzna.pl jak również w Biurze Projektu.

Pobierz ogłoszenie:

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

oze


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.