REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Nie pal śmieci !

       Troszcząc się o zdrowie i dobro mieszkańców oraz środowisko naturalne przypominam, iż spalanie odpadów w domowych piecach i kotłowniach jest szkodliwe dla zdrowia.     Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy, lakierowanego drewna i mebli. Podczas procesu spalania śmieci uwalnia się wiele trujących substancji, które wcześniej wykorzystywano do produkcji tych tworzyw. Występują w nich między innymi tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związku fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki czy metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć czy chrom. Szczególnie narażone na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksyn są osoby mało odporne zwłaszcza dzieci.


Należy pamiętać, iż domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Palenie odpadów i śmieci w piecach domowych niszczy środowisko i nasze zdrowie, a przecież większość odpadów da się po przetworzeniu ponownie wykorzystać. Wystarczy tylko wiedzieć, co z nimi zrobić.

Szkło, tworzywa sztuczne - mieszkańcy mają możliwość zbierania w worki z logo firmy i bezpłatnego odbioru. W roku 2011 zebrano selektywnie folię po sianokiszonce, worki po nawozach w ilości 3,5 tony .

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać podczas zbiórki organizowanej przez Urząd Gminy Filipów. Przypominamy również, iż sprzedawcy detaliczni i hurtowi (sklepy detaliczne i hurtownie) sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani od 2006 roku, przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, tego samego rodzaju co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że kupując nową lodówkę, starą można oddać w sklepie, w którym kupiliśmy nową. Przedsiębiorcy, z którymi właściciele nieruchomości podpisali umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zobowiązani są do odbierania również zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Warunki odbioru należy uzgodnić z przedsiębiorcą.

Leki przeterminowane – można wrzucać do specjalnego, oznakowanego pojemnika ustawionego w ośrodku zdrowia. W 2011 r. zebrano i przekazano do unieszkodliwienia 14 kg.

Odpady wielkogabarytowe w postaci starych mebli, tapczanów, materaców, itp. zalegających w domach, strychach i piwnicach będzie można bezpłatnie przekazywać podczas zbiórki organizowanej przez Urząd Gminy Filipów.

Zużyte baterie (baterie - paluszki, płaskie, z telefonów komórkowych, zegarków)  można wrzucać do oznakowanych pojemników rozstawionych: w budynku Urzędu Gminy Filipów, w szkole, w sklepach. Baterie są niezwykle szkodliwe dla środowiska i dlatego zalicza się je do odpadów niebezpiecznych. Zawierają one szereg substancji, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka i środowiska: są to głównie metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel, a także substancje tworzące elektrolit (kwasy, zasady), które mają właściwości żrące i wywołujące korozję, dlatego nie wolno wrzucać baterii razem z innymi odpadami.

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme