„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Najnowsze informacje z prac UG.

Zbiór najnowszych informacji o pracy Urzędu Gminy.

Dnia 31.10.2007 odbyła się IX Sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawach:

  1. ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich
  2. ustalenia wysokości diet sołtysów
  3. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  4. określenie dziennych stawek opłaty miejscowej
  5.  ustalenia opłaty targowej
  6. ustalenia stawki opłat za posiadanie psa
  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
  8. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  9. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ na oświetlenie dróg i ulic
  10. zmian w budżecie gminy na rok 2008


W dalszym ciągu trwają prace inwestycyjne w naszej gminie zmierzające do przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się o środki unijne na 2008 rok. Priorytetowym zadaniem jest modernizacja dróg. W przygotowywanym projekcie budżetu na 2008 rok umieszczono drogę powiatową na odcinku Filipów - Olszanka - Nowa Dębszczyzna - Jemieliste i łączącą się z tą drogą, drogę gminną na odcinku Piecki - Stara Dębszczyzna.
W projekcie ujęto również środki na kompleksową budowę plaż oraz sieć sanitarną. Zaplanowano również środki na modernizację dróg gminnych (położenie nawierzchni bitumicznej) na odcinku ok. 10km.

Trwają również prace remontowe na drogach gminnych i na dachach Zespołu Szkół oraz Domu Nauczyciela. Zakończono już naprawę dachu nad częścią mieszkalną ośrodka zdrowia.
Do 15 listopada zostaną wymienione okna w budynku urzędu gminy, łącznie z GOK, GOPS i biblioteką oraz duże okna na holu w Zespole Szkół. Wykonano również remonty w niektórych świetlicach wiejskich oraz przyłącza wodociągowe w tzw. "domu straców". Środki z zewnątrz pozyskano na remont dachów w Zespole Szkół i w Domu Nauczciela. Wykonano utwardzenie placu przed szkołą, na co też pozyskano część pieniędzy z zewnątrz.

Dnia 12.10.2007 komisyjnie dokonano likwidacji spornych wodomierzy, które nie miały aktualnej legalizacji.

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.