REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Zestawienie inwestycji z ostatnich 11 miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem inwestycji przygotowanych i zrealizowanych w ostanich 11 miesiącach.

Ryszard Dykiert
Wójt Gminy Filipów 

 

 E F E K T Y PRACY GMINY FILIPóW ZA OKRES 11 MIESIÊCY

 

I. Dokonano kompleksowej modernizacji niżej wymienionych dróg pod nawierzchnię bitumiczną

 
lp. Droga Długość w kmWartość kosztorysowa remontu  Koszt Wykonawca
1.Nowe Motule(do jeziora)

1,2

59.963

40.000

Sofiński Karol
2.Zusno-Skazdub Stary

0,84

53.526

46.292

Wróblewski Kazimierz
3.Filipów II

0,85

40.852

26.000

Sierocki Mieczysław
4.Piecki-Smolenka-Agrafinówka

3,1

69.484

44.000

Sierocki Mieczysław
5.Nowe Motule-Tabałówka

1,4

65.342

40.000

Wróblewski
6.Nowe Motule-pod lasem

1,4

67.865

   Przygotowane do realizacji                          
7.Nowe Motule – przez wieś

0,9

45.434

 
Razem

9,69 km

402.466zł.

144.792 zł.

 
   

II. Aktualnie przygotowano dokumentacja techniczna na asfaltowanie n/w dróg w ramach środków unijnych (do aplikowania i realizacji):

 
Lp. Droga Długość w kmKoszty dokumentacji i projektu w złWartość koszto-rysowa inwestycji w zł
1.Piecki – Dębszczyzna St.

2,5

  8.591,49

  690.958

2.Motule St. – Motule Nw.

1,76

  7.431,08

  483.000

3.Czarne

1,7

  5.877,98

  464.021

4.Huta

1,5

  5.403,16

  471.024

5.Motule St. - Olszanka

2,00

  8.303,60

  609.841

6.Szafranki

2.5

  8.800

  650.000

 

Razem

11,96 km

44.407,31 zł

3.368.844 zł

III. Przejęto od powiatu do asfaltowania w 2008 r. drogę Filipów - Olszanka - St. Dębszczyzna - Piecki na wartość ok. 4.800.000 zł. 

VI. Opraconowano dokumentację na modernizację oświetlenia w Filipowie, Pieckach, Jemielistem
- koszt dokumentacji – 3.500 zł.
- wartość kosztorysowa inwestycji – 229.000 zł.
-  termin realizacji – grudzień 2007 r.

V. Remonty dachów na budynkach komunalnych:
-
 Ośrodku Zdrowia (budynek mieszkalny) – zakończony - 8.315,15 zł.
- Domu Nauczyciela (jest realizowany) -  46.126,20 zł.
-
 Zespole Szkół  (jest aktualnie realizowany) -  72.526,02 zł.  (łączny koszt remontu dachu na szkole wyniesie 124.600 zł.)

VI. Wykonano monitoring (zestaw 8 kamer) w Zespole Szkół – 22.000 zł.

VII.  Wykonano remont dziedzińca szkoły – 115.000 zł.VIII.  Przygotowano dokumentację na budowę plaży nad Jeziorem Kamienne na kwotę - 12.200 zł.
W trakcie opracowania jest dokumentacja na plażę w Wólce między jeziorami Kamienne i Rospuda na kwotę – 16.640 zł.
-  Termin realizacji inwestycji – 2008 r
- Wartość kosztorysowa inwestycji – ok. 800.000 zł. (z czego dofinansowanie unijne – ok. 600.000 zł.)

IX.    Wymieniono stolarkę okienną w budynku gminy i częściowo w szkole na kwotę –  43.000 zł.

 

Na realizację zadań własnych pozyskaliśmy ze Ÿródeł zewnętrznych – 355.461,20 zł., w tym:

·         110.000 zł. – na program „Nasza Szkoła”
·         33.267 zł. – na remont dziedzińca szkoły
·         20.000 zł. – na OSP
·         20.000 zł. – na remont drogi Zusno – Skazdub St.
·         9.085 zł. – na dożynki gminne
·         46.126,20 zł – na remonty w ramach szkód spowodowanych przez żywioł (dachy) oraz 74.288,60 zł. zadeklarowane na przyszły rok
·         16.983 zł. – na monitoring w szkole
·         100.000 zł. – na remont dachu na Zespole Szkół PODSUMOWANIE EFEKTóW PRACY ZA OKRES 11-tu MIESIÊCY MOJEJ KADENCJI 

Ø       Wykonano modernizacje, remonty, inwestycje drogowe i inne działania na kwotę – ponad 590.000 zł.
Ø       Na powyższe cele pozyskano z zewnątrz – 355.461.20 zł.
Ø       Uzyskano korzystną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację oświetlenia w kwocie – 183.700 zł. (w tym umorzonych zostanie 25% czyli 45.925 zł.)    

 

  

Z poważaniem: Ryszard Dykiert

 

 

 

  Pobierz plik - pdf

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme