REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Filipów Czwarty. Przebudowa drogi gminnej zakończona.

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Filipów Czwarty. W ramach inwestycji został poszerzony pas drogowy oraz wykonano brakujący 0,5 km odcinek nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m. W ten sposób jednolita nawierzchnia połączyła drogę wojewódzką nr 652 z gminną relacji Filipów Czwarty-Wólka. Roboty budowlane obejmowały m.in.:

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego,

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- przebudowę zjazdów indywidualnych wraz z przepustami,

- wzmocnienie poprzez brukowanie przepustów,

- odwodnienie pasa drogowego,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- montaż barier ochronnych.

Całkowita wartość robót wyniosła 463 309,17 zł. Na te zadanie Gmina Filipów otrzymała 319 089,31 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz 128 230,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Inwestycja realizowana była pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101876B w miejscowości Filipów Czwarty”.

 

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme