REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Azbest

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

          Zgodnie z przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Wójtowi Gminy Filipów informację zawierającą między innymi dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Formularz informacji znajduje się na stronie internetowej Gminy Filipów www.filipow.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6.

Informacja podlega aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

          Wyżej wymieniona informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu. Zgodnie z przepisami Polska podjęła się wobec Unii Europejskiej zobowiązanie do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 roku.

Wcześniejsze usunięcie eternitu jest indywidualną sprawą każdego użytkownika. Jeśli np. wyrób jest uszkodzony i powoduje kruszenie materiału, właściciel budynku, w trosce o własne zdrowie powinien podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie pokrycia dachowego. Zgodnie z przepisami zdemontowany eternit nie może być już powtórnie wykorzystany np. poprzez umieszczenie na innym budynku, lecz wywieziony przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na usunięcie, transport i unieszkodliwienie na stosowne składowisko odpadów niebezpiecznych.

          Ponieważ azbest jest uznawany za substancję niebezpieczną powodującą np. nowotwory płuc , krtani i pylicę płuc więc należy pamiętać, że objawy niektórych tych chorób mogą wystąpić po wielu latach od czasu kontaktu z surowcem. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież.
Nie udowodniono natomiast szkodliwego oddziaływania na zdrowie włókien azbestowych przedostających się drogą pokarmową do organizmu.

          Prawo zabrania samodzielnej naprawy i demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudnionych pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz posiadających decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

W chwili obecnej zezwolenie na demontaż na terenie Gminy Filipów posiada 36 firm. Ich wykaz można otrzymać w Urzędzie Gminy Filipów w pokoju nr 6 lub pobrać poniżej.

Prace związane z naprawą lub usunięciem azbestu powinny być także poprzedzone zgłoszeniem tego faktu nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy i Urzędowi Gminy Filipów.

PAMIÊTAJ!!!

  1. Nie demontuj dachu samodzielnie!
  2. Nie wywóź eternitu do lasu!
  3. Zdrowie Twoje i Twojej rodziny oraz sąsiadów może zależeć od Twojej mądrości i przezorności!

Dodatkowe informacje na temat prawidłowego postępowania z azbestem można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (087) 569 60 81 wew.26.

Azbest - informacja i postępowanie

Wniosek o odbiór azbestu

Wykaz firm posiadających zezwolenie cz. I

Wykaz firm cz. II

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.