REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

WiFi4EU Vertical

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Informacja

Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Filipowie informuje, że podjęte zostaną działania kontrolne w zakresie realizacji obowiązku odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków przez zarządców i właścicieli budynków, w związku

z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Obowiązek bezpiecznego użytkowania obiektu nakłada art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), który mówi:

" Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak : wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska ".

Przeprowadzone kontrole obejmą w szczególności obiekty wielkopowierzchniowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego.

Jednocześnie przypominamy o okresowych, co najmniej raz w roku, kontrolach stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

Uprzejmie proszę o podjęcie odpowiednich działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi na zarządzanym przez Państwa terenie.

 

  

Wójt

 /-/mgr Tomasz Rogowski

POI
 

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

oze


interreg

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.