„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Podpisanie umowy

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJÊ PROJEKTU

W Instytucji Zarządzającej FMP Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach dnia 18 marca 2010 roku odbyło się oficjalne podpisanie umowy grantowej na realizację przez Gminę Filipów i  Ośrodek Kultury w Elektrėnai projektu pn „Poznajmy się - transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai”.
Projekt będzie realizowany w dniach 19.03.2010 r. do 18.11.2010 r. w Gminie Filipów oraz w mieście Elektrėnai na Litwie. Skierowany jest bezpośrednio do społeczności polskiej i litewskiej oraz do młodzieży w wieku szkolnym w Gminie Filipów i samorządzie Elektrėnai.
 

 

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Nadrzędnym celem projektu jest rozwój i poszerzenie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w celu poprawy atrakcyjności, dostosowania bazy technicznej oraz rozwój współpracy transgranicznej poprzez zachęcanie do uczestnictwa we wspólnych imprezach integracyjnych o charakterze kulturalnym.   

Cele szczególowe:

 1. Powstanie Centrów Kultury prezentujących dorobek kulturalny obszaru pogranicza;
 2. Powstanie trwałej infrastruktury kulturalnej w postaci: remontu, modernizacji i wyposażenia sali widowiskowej w Gminie Filipów oraz zakupu sceny estradowej z nagłośnieniem dla Ośrodka Kultury w Elektrėnai, która będzie wykorzystywana do wspólnych działań i wspólnych celów współpracy transgranicznej.
 3. Przygotowanie wspólnych polsko-litewskich przeglądów muzycznych oraz organizacja wymiany młodzieży w celu wspólnego poznania tradycji i kultury obu krajów, przełamania barier językowych i promowania współpracy transgranicznej.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:

 1. organizacja w Elektrėnai konferencji na otwarcie projektu;
 2. powstanie Centrów Kultury w Filipowie i Elektrėnai;
 3. organizacja w Filipowie i Elektrėnai polsko-litewskich przeglądów muzycznych oraz urządzenie kiermaszu rękodzieła ludowego i wyrobów kulturowych w Filipowie;
 4. organizacja warsztatów: językowych, kulturalnych i kulinarnych w Elektrėnai, zorganizowanie wycieczki dla uczestników wymiany młodzieży w Elektrėnai;
 5. organizacja w Filipowie konferencji na zamknięcie projektu.

Rezultaty projektu:

 1. Międzynarodowa wymiana doświadczeń między partnerami;
 2. Nawiązanie ścisłej współpracy między Gminą Filipów a Ośrodkiem Kultury w Elektrėnai;
 3. Przełamanie stereotypów dotyczących barier kulturowych oraz zmniejszenie zahamowań w kontaktach z innymi;
 4. Integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Litwy oraz stworzenie możliwości wzajemnego poznania i zawierania przyjacielskich kontaktów;
 5. Rozwinięcie doświadczeń w zakresie organizacji imprez w celu późniejszej organizacji przeglądów muzycznych na większą skalę oraz innych podobnych przedsięwzięć;
 6. Integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Litwy z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów;
 7. Powstanie trwałej infrastruktury kulturalnej w postaci Centrów Kultury przyczyniającej się do rozwoju obszaru przygranicznego.
mt_gallery:Podpisanie umowy

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.