„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Otwarcie projektu

KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU

Dnia 15 kwietnia 2010 roku w Ośrodku Kultury w Elektrėnai na Litwie odbyła się Konferencja Otwarcia Projektu „Poznajmy się - transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai”. W konferencji wzięło udział 15 przedstawicieli partnera polskiego oraz 15 przedstawicieli partnera litewskiego.
Głównym tematem konferencji była rola kontaktów partnerskich w utworzeniu  Centrów Kultury Obszaru Pogranicza i rozwoju pasa przygranicznego, zaprezentowanie celów, działań oraz oczekiwanych rezultatów realizowanego przez Gminę Filipów i Ośrodek Kultury w Elektrėnai projektu "Poznajmy się -  transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai". Podczas konferencji miały miejsce prezentacje partnerów projektu, poruszany był temat kultury, tradycji, zwyczajów kraju sąsiedniego oraz temat kontynuowania podjętych działań i zakresu współpracy po zakończeniu projektu.

W konferencji uczestniczyli: burmistrz miasta Elektrėnai Danguolė Kliucevièienė, prowadzący oddziałem edukacji, kultury i sportu samorządu Elektrėnai Deimantas Tarulis, pracownicy sfery kultury z terenu samorządu Elektrėnai a także  goście z Polski, wójt gminy Filipów Sylwester Koncewicz oraz pracownicy z różnych organizacji i instytucji.
W programie  znalazły się prezentacje: miasta Elektrėnai - pani Genutė Dapkevièienė dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury w Elektrėnai - dyrektor Remigijus Suslavièius, oraz Gminy Filipów – Marlena Kosińska koordynator projektu. Wspólne zwiedzanie biblioteki, Ośrodka Kultury, Elektrowni, Kościoła i innych zakątków miasta Elektrėnai pozwoliło na bliższe poznanie kultury i tradycji kraju partnera, a także przyczyniło się do przełamania stereotypów dotyczących barier kulturowych. Miłym akcentem kończącym konferencję był poczęstunek, będący okazją do swobodnej wymiany zdań i uwag na temat zaplanowanych działań w projekcie.
Spotkanie podczas konferencji otwarcia projektu stworzyło możliwość wzajemnego poznania się, nawiązania bliższej współpracy i wymiany doświadczeń między partnerami, a także zawarcia pierwszych przyjacielskich kontaktów. Spotkanie zostało upamiętnione zdjęciami, a  uczestnicy na pamiątkę wspólnie realizowanego projektu otrzymali upominki.

Ośrodek Kultury w Elektrėnai – Partner projektu
http://kcelektrenai.progresas.lt/186,nuorodos-puslapis.html

Prezentacje:

1. Miasto Elektrenai - pobierz
2. Ośrodek Kultury w Elektrenai - pobierz
3. Gmina Filipów - pobierz

mt_gallery:Konferencja inauguracyjna

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.