„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

WYMIANA MŁODZIEŻY

Wymiana młodzieży szkolnej, odbyła się  w ramach projektu ,,Poznajmy się – transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai” w dniach 21– 26 lipca 2010 r. na Litwie i była niezapomnianym doświadczeniem dla uczestników  z Polski i Litwy. Ideą przewodnią wymiany młodzieży było poznanie interkulturowe między Polską a Litwą, wymiana informacji i wzajemnych doświadczeń na temat realiów życia w obydwu krajach, pasji i zainteresowań rówieśników i ich życia codziennego. Spotkanie było również doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, przełamania barier i stereotypów.  

Podczas 6-cio dniowej wymiany odbyły się warsztaty artystyczne w trzech dziedzinach:

  1. język polski i litewski,
  2. kultura,
  3. kulinaria

Młodzież i opiekunowie byli również uczestnikami wycieczki krajoznawczo-kulturowej.
Uczestnicy zajmowali się tematyką związaną z szeroko rozumianą kulturą i sztuką, poznali nawyki żywieniowe współczesnych Litwinów, poznali najważniejsze słowa w języku  polskim i litewskim. Wymiana stworzyła okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między młodymi ludźmi z Polski i Litwy.

Wymiana młodzieży polskiej i litewskiej zrealizowana w ramach projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:

  1. Międzynarodowa wymiana doświadczeń.
  2. Przełamanie stereotypów dotyczących barier kulturowych oraz zmniejszenie zahamowań w kontaktach z innymi;
  3. Integracja młodzieży z Polski i Litwy oraz stworzenie możliwości wzajemnego poznania i zawierania przyjacielskich kontaktów;
  4. Rozwinięcie doświadczeń w zakresie organizacji wymiany młodzieży w celu późniejszej organizacji innych podobnych przedsięwzięć;
  5. Integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Litwy z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów; 

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.