REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

Punkt zabiegowo - szczepienny przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie wznawia szczepienia przeciw COVID - 19 szczepionką firmy Pfizer. Zapisy odbywają się telefonicznie lub osobiście w Punkcie przy ul. Wólczańskiej 4, 16-424 Filipów.
Informujemy ponadto, ze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Urząd Gminy Filipów organizuje dowóz mieszkańców do punktu szczepień.

Ważne numery telefonów:

- bezpłatna infolinia Narodowego Programu Szczepień - 989

- Gabinet Zabiegowo – Szczepienny w Filipowie - 87 5696040

- Gminny koordynator ds. szczepień przeciwko COVID – 19 - 87 5559231

- telefon pod którym można zgłaszać potrzebę organizacji transportu do punktu szczepiennego 87 5696081 (w godz. 7:30 – 15:30) lub 505 176 269 (całodobowo).

WiFi4EU Vertical

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Most na rzece Rospuda oddany do użytkowania

Zakończyły się prace związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Rospuda w ciągu drogi gminnej w m. Filipów. Podczas realizacji robót zostały wbudowane wszystkie materiały z rozbiórki starego kamiennego mostu. Również jako elementy historii i dla pamięci ustawiono dwa kamienne obeliski, które prawdopodobnie służyły jako słupy balustrady starego mostu.

Przeprawa mostowa jest miejscem szczególnym w Dolinie Górnej Rospudy, ponieważ tu początek swój bierze rzeka Rospuda.

Ciąg komunikacyjny z uwagi na zły stan techniczny przeprawy mostowej przez wiele lat był zamknięty dla ruchu samochodowego. Jednak po wielu staraniach i zabiegach udało się skompletować dokumentację projektową wraz z wymaganymi pozwoleniami i doprowadzić do realizacji inwestycji. Wykonawcą robót była gołdapska firma TOP-KOP Krzysztof Świtaj. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 607 534,43 zł. Na te zadanie Gmina Filipów otrzymała 340 429,60 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i 169 271,14 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa ul. Wiszowatego w Filipowie zakończona.

Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Wiszowatego w centrum miejscowości Filipów. 257 metrowy odcinek drogi został oddany do użytkowania z nawierzchnią z kostki betonowej. Zakres prac obejmował również m. in. budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wykonanie oświetlenia ulicznego, montaż ściany oporowej, wykonanie chodnika i utwardzonego pobocza, oznakowanie drogowe i zieleń niską.

Całkowita wartość robót wyniosła 895 001,24 zł. Na te zadanie Gmina Filipów otrzymała 604 181,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 202 499,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy.

Filipów Czwarty. Przebudowa drogi gminnej zakończona.

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Filipów Czwarty. W ramach inwestycji został poszerzony pas drogowy oraz wykonano brakujący 0,5 km odcinek nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m. W ten sposób jednolita nawierzchnia połączyła drogę wojewódzką nr 652 z gminną relacji Filipów Czwarty-Wólka. Roboty budowlane obejmowały m.in.:

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego,

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- przebudowę zjazdów indywidualnych wraz z przepustami,

- wzmocnienie poprzez brukowanie przepustów,

- odwodnienie pasa drogowego,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- montaż barier ochronnych.

Całkowita wartość robót wyniosła 463 309,17 zł. Na te zadanie Gmina Filipów otrzymała 319 089,31 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz 128 230,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Inwestycja realizowana była pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101876B w miejscowości Filipów Czwarty”.

 

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.