„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Wykaz stanowisk

URZĄD GMINY FILIPÓW
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel/fax: 0 87 569-60-81

 Stanowisko Pracy

 Telefon

Tomasz Rogowski
Wójt

wew. 22
505176269
Szymon Skowina
Z-ca Wójta
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
wew. 23
691727878

Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjnego

 wew. 23
Katarzyna Rusanowska
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego 
 wew. 24
Dorota Jagusiak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 wew. 30
ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej  wew. 30
ds. kancelaryjnych i kultury  wew. 21
ds. obługi organów gminy i oświaty  wew. 28
ds. kadr i płac  wew. 28
ds. planowania przestrzennego  wew. 26 
ds. drogownictwa  wew. 26 
ds. inwestycji i rozwoju  wew. 26
ds. mienia komunalnego  wew. 38
ds. ochrony środowiska  wew. 25
ds. wodociągów i kanalizacji  wew. 33
ds. gospodarki odpadami  wew. 33
ds. księgowości budżetowej  wew. 27
ds. księgowości podatkowej   wew. 29
ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków   wew. 29
ds. podatków i opłat  wew. 29
ds. stypendium, zasiłków szkolnych i dodatków mieszkaniowych  wew. 31
ds. społecznych  wew. 31
ds. obsługi informatycznej  wew. 34


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.