Poniedziałek 22 Kwietnia 2019. Imieniny obchodzą: Heliodor, Kajus,Leonia, Leonid,Łukasz, Soter,Strzeżymir, Teodor.
Do końca roku zostało 254 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.10.2017.
Projekt „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Gminami Przerośl oraz Filipów


Do projektu zapraszamy osoby, które:
 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują na terenie Gmin Przerośl, Filipów, powiat białostocki i Miasto Białystok
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystające z  PO PŻ ( Pomocy Państwa w zakresie dożywiania)
W ramach projektu oferujemy:
 • szkolenia zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym oraz późniejsze zatrudnienie
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy
 • wsparcie psychologiczne, prawne i mediacyjne

Ponadto:
Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – w zależności od indywidualnych potrzeb: korepetycje z nauczycielami wybranych przedmiotów bądź wsparcie pedagogiczne wyrównujące dysproporcje edukacyjno-wychowawcze.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej oraz u pracowników socjalnych GOPS w Przerośli oraz Filipowie oraz w Biurze Projektu Fundacji OKNO NA WSCHÓD

Składanie Formularzy rekrutacyjnych w

I turze: 02-23.10.2017

II turze: 01-14.06.2018

Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

 • Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin) oraz przerwa kawowa (przy zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego, doradztwa zawodowego, na kursy, szkolenia oraz staże,
 • Objęcie ubezpieczeniem NNW,
 • zakup odzieży ochronnej, szkoleń bhp.


Projekt pt. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 758 795,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.


Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacj
 2. Formularz rekrutacyjny I tura
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 5. Karta oceny motywacji i potrzeb ( wypełniane przez Pracownika Socjalnego)
 6. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu
 7. Oświadczenie dotyczące konta bankowego

 

 

ZAPRASZAMY!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie,

ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów

Biuro Projektu

Fundacja ONO NA WSCHÓD

ul. Sienkiewicza 86 lok. 17, 15-005 Białystok

tel./fax: 85 661 09 33

 

 Lider: Partnerzy:
http://onw.org.pl/

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 86 lok. 17
15-005 Białystok
tel/fax: 85 661 09 33
 

 

Gmina Przerośl
ul. Rynek 2
16-427 Przerośl
tel.: 87 562 72 42
fax: 87 562 72 32
Gmina Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel.: 87 569 60 81
fax: 87 569 60 32
 
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu