Piątek 14 Grudnia 2018. Imieniny obchodzą: Alfred, Arseniusz,Izydor, Naum,Pompejusz, Sławobor,Spirydion.
Do końca roku zostało 18 dni.
AIDS
Sesje na żywo
Transmisja
BIP UG Filipów
Biuletyn Informacji Publicznej
Cyfrowy Urząd

ePUAP
 
 
Akty prawne


 
Linki
Sejm RP
Starostwo Powiatowe
Wrota Podlasia
GOKiS Filipów

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
05.10.2017.
Projekt „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Gminami Przerośl oraz Filipów


Do projektu zapraszamy osoby, które:
 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują na terenie Gmin Przerośl, Filipów, powiat białostocki i Miasto Białystok
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystające z  PO PŻ ( Pomocy Państwa w zakresie dożywiania)
W ramach projektu oferujemy:
 • szkolenia zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym oraz późniejsze zatrudnienie
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy
 • wsparcie psychologiczne, prawne i mediacyjne

Ponadto:
Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – w zależności od indywidualnych potrzeb: korepetycje z nauczycielami wybranych przedmiotów bądź wsparcie pedagogiczne wyrównujące dysproporcje edukacyjno-wychowawcze.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej oraz u pracowników socjalnych GOPS w Przerośli oraz Filipowie oraz w Biurze Projektu Fundacji OKNO NA WSCHÓD

Składanie Formularzy rekrutacyjnych w

I turze: 02-23.10.2017

II turze: 01-14.06.2018

Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

 • Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin) oraz przerwa kawowa (przy zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego, doradztwa zawodowego, na kursy, szkolenia oraz staże,
 • Objęcie ubezpieczeniem NNW,
 • zakup odzieży ochronnej, szkoleń bhp.


Projekt pt. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 758 795,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.


Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacj
 2. Formularz rekrutacyjny I tura
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 5. Karta oceny motywacji i potrzeb ( wypełniane przez Pracownika Socjalnego)
 6. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu
 7. Oświadczenie dotyczące konta bankowego

 

 

ZAPRASZAMY!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie,

ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów

Biuro Projektu

Fundacja ONO NA WSCHÓD

ul. Sienkiewicza 86 lok. 17, 15-005 Białystok

tel./fax: 85 661 09 33

 

 Lider: Partnerzy:
http://onw.org.pl/

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 86 lok. 17
15-005 Białystok
tel/fax: 85 661 09 33
 

 

Gmina Przerośl
ul. Rynek 2
16-427 Przerośl
tel.: 87 562 72 42
fax: 87 562 72 32
Gmina Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
tel.: 87 569 60 81
fax: 87 569 60 32
 
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu