Poniedziałek 22 Kwietnia 2019. Imieniny obchodzą: Heliodor, Kajus,Leonia, Leonid,Łukasz, Soter,Strzeżymir, Teodor.
Do końca roku zostało 254 dni.

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie”
EFRR
Azbest Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.09.2012.

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

          Zgodnie z przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Wójtowi Gminy Filipów informację zawierającą między innymi dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Formularz informacji znajduje się na stronie internetowej Gminy Filipów www.filipow.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6.

Informacja podlega aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

          Wyżej wymieniona informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu. Zgodnie z przepisami Polska podjęła się wobec Unii Europejskiej zobowiązanie do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 roku.

Wcześniejsze usunięcie eternitu jest indywidualną sprawą każdego użytkownika. Jeśli np. wyrób jest uszkodzony i powoduje kruszenie materiału, właściciel budynku, w trosce o własne zdrowie powinien podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie pokrycia dachowego. Zgodnie z przepisami zdemontowany eternit nie może być już powtórnie wykorzystany np. poprzez umieszczenie na innym budynku, lecz wywieziony przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na usunięcie, transport i unieszkodliwienie na stosowne składowisko odpadów niebezpiecznych.

          Ponieważ azbest jest uznawany za substancję niebezpieczną powodującą np. nowotwory płuc , krtani i pylicę płuc więc należy pamiętać, że objawy niektórych tych chorób mogą wystąpić po wielu latach od czasu kontaktu z surowcem. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież.
Nie udowodniono natomiast szkodliwego oddziaływania na zdrowie włókien azbestowych przedostających się drogą pokarmową do organizmu.

          Prawo zabrania samodzielnej naprawy i demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudnionych pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz posiadających decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

W chwili obecnej zezwolenie na demontaż na terenie Gminy Filipów posiada 36 firm. Ich wykaz można otrzymać w Urzędzie Gminy Filipów w pokoju nr 6 lub pobrać poniżej.

Prace związane z naprawą lub usunięciem azbestu powinny być także poprzedzone zgłoszeniem tego faktu nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy i Urzędowi Gminy Filipów.

PAMIĘTAJ!!!
  1. Nie demontuj dachu samodzielnie!
  2. Nie wywóź eternitu do lasu!
  3. Zdrowie Twoje i Twojej rodziny oraz sąsiadów może zależeć od Twojej mądrości i przezorności!
Dodatkowe informacje na temat prawidłowego postępowania z azbestem można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (087) 569 60 81 wew.26.

Azbest - informacja i postępowanie

Wniosek o odbiór azbestu

Wykaz firm posiadających zezwolenie cz. I

Wykaz firm cz. II

 

 
Projekt
Wyszukiwarka
Mapa zagrożeń
Wyłączenia
Leki 75+
Aktualności

interreg
Wirtualny spacer
 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW
RPOWP
 POKL
 POKL

OSP
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

 Program usuwania azbestu