REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Informacja

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTóRYCH ZNAJDUJ¡ SIÊ DOMKI  LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH  NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn.  zm.) od 01.01.2017 r. został wprowadzony nowy system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który przyjął formę ryczałtu rocznego od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe bez  ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości, czy faktycznie wytworzonej ilości odpadów.

Rada Gminy Filipów uchwaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  1. 120 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 240 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu: Pobierz deklarację .

Wypełnione deklaracje ( pkt 1-5 i pkt 10 ) należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, pok. nr 12, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez platformę e-PUAP.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się jednorazowo w pełnej wysokości, bez dodatkowego wezwania w terminie do 31 lipca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie, na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Filipów, który zostanie nadany po złożeniu deklaracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12, lub telefonicznie 87 569-60-81, wew. 33.

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.