REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Filipów, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie opinii mieszkańców w sprawach najistotniejszych w kontekście dalszego rozwoju Gminy Filipów.

 

Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na lepszą realizację zadań Gminy, w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

 

Wszystkie Państwa opinie, pomysły i rekomendacje są bardzo ważne. Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnioną ankietę prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów lub przesłać pod adresem e-mail: sekretariat@filipow.pl do dnia 2 czerwca 2023 r.

Ankietę można również wypełnić poprzez link: https://forms.gle/pYeQWnh1TbWPvsvG8

Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

 

Pobierz ankietę w wersji edytowalnej.

WiFi4EU Vertical

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Informacja

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTóRYCH ZNAJDUJ¡ SIÊ DOMKI  LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH  NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn.  zm.) od 01.01.2017 r. został wprowadzony nowy system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który przyjął formę ryczałtu rocznego od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe bez  ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości, czy faktycznie wytworzonej ilości odpadów.

Rada Gminy Filipów uchwaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  1. 120 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 240 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu: Pobierz deklarację .

Wypełnione deklaracje ( pkt 1-5 i pkt 10 ) należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, pok. nr 12, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez platformę e-PUAP.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się jednorazowo w pełnej wysokości, bez dodatkowego wezwania w terminie do 31 lipca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie, na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Filipów, który zostanie nadany po złożeniu deklaracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów pok. nr 12, lub telefonicznie 87 569-60-81, wew. 33.

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

oze


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.