REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Informacje OSP

Informacja

GMINA  FILIPóW  otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze ŚRODKÓW  FUNDUSZU  POMOCY POKRZYWDZONYM  ORAZ  POMOCY  POSTPENITENCJARNEJ -  FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI  w wysokości  31.714,53 zł.

Z otrzymanej dotacji został zakupiony sprzęt dla poszczególnych jednostek:

OSP  FILIPóW
- zestaw osłon na ostre krawędzie
- parawan do osłony miejsca wypadku
- detektor napięcia
- bosak dielektryczny

OSP  ZUSNO
- agregat prądotwórczy
- bosak dielektryczny
- latarka akumulatorowa

OSP  CZARNE

- agregat prądotwórczy
- pilarka do drewna
- latarka akumulatorowa

OSP  STARE  MOTULE

- agregat prądotwórczy
- przenośny zestaw oświetleniowy
- latarki akumulatorowe


   

WóJT


/-/ mgr Tomasz Rogowski

Informacja

GMINA FILIPóW REALIZUJE PROJEKT pn „Podniesienie atrakcyjności i rewitalizacja gminy Filipów poprzez urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku Urzędu Gminy w miejscowości Filipów ”.

Celem projektu jest rewitalizacja i podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, w tym gminy filipów poprzez zagospodarowanie i urządzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Filipowie, a przez to podniesienie jakości życia mieszkańców tego regionu w wyniku uatrakcyjnienia oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej gminy oraz pobudzenia partnerstwa na rzecz promocji obszaru objętego LSROR. .

W dniu 14 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Filipów a wykonawcą – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap - wybranym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji umowy do 31 października 2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach środka 4.1. „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

PROJEKT UNIJNY OSP FILIPÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie w ramach projektu pn „Zakup samochodu ratownictwa pożarniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego” zrealizowała dostawę samochodu ratowniczo- gaśniczego, wodno-pianowego, marki MAN typ TGM 18.340 4x4 BB wraz z wyposażeniem specjalistycznym dla ratownictwa wodno- ekologiczno-chemicznego w tym m. inn.: łódź ratunkowa z silnikiem 30 KM, sanie lodowe z wyposażeniem, ubranie przeciwchemiczne do pracy z substancjami ropopochodnymi, sorbent mineralny, rękaw sorpcyjny substancji ropopochodnych, automatyczny rozsiewacz sorbentu.

Celem projektu jest specjalistyczna ochrona środowiska naturalnego polegająca na szybkim reagowaniu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Projekt realizowany jest w ramach środka 4.1. „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

OSP Filipów ogłosiło przetarg na zakup samochodu ratownictwa pożarniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

Szczegóły ogłoszenia na stronach BIP urzędu.

Projekt OSP Filipów

W dniu 16.01.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku a Ochotniczą Strażą Pożarną w Filipowie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn „Zakup samochodu ratownictwa pożarniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego

w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Wartość projektu 960 651,36 zł., wartość dofinansowania   805 296,39 zł.

Uchwała nr 4 / 2012

Uchwała nr 4 / 2012

Walnego Zebrania Członków

Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie

z dnia 12.02.2012 r.

 

w sprawie przystąpienia OSP Filipów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko – Augustowskie

 

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme