KOMUNIKAT

dotyczący zmiany funkcjonowania Urzędu Gminy Filipów.

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na Koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędu, od dnia 26 października 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w działalności Urzędu Gminy Filipów w zakresie obsługi interesantów do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych dla obywateli.

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu interesantów z urzędnikami, Urząd Gminy będzie przyjmował petentów po uprzednim kontakcie telefonicznym, w celu ustalenia, czy załatwienie sprawy wymaga bezwzględnie osobistego stawiennictwa.

Wszelkie sprawy urzędowe będzie można załatwić poprzez korzystanie z platformy ePUAP, drogą korespondencji (emailową i tradycyjną) lub telefonicznie.

Urząd Gminy Filipów umożliwia złożenie korespondencji ( pism, wniosków, podań) do urny, która w godzinach pracy urzędu będzie wystawiona przed drzwiami wejściowymi do budynku.

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Usuwanie azbestu  

W ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2020 r. Gmina Filipów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 11.096,00 zł.

W związku z tym z terenu gminy odebrano do unieszkodliwienia 38,041 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.077,08 zł, w tym środki własne Gminy – 6.981,08 zł.

spindeks

WiFi4EU Vertical

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Wykaz sołectw i sołtysów z terenu gminy Filipów.

Lp.

Imię i nazwisko

Sołectwo

Nr telefonu

1.

Sławomir Kopko

Agrafinówka

509  746 914

2.

Tadeusz Staśkiewicz

Bartnia Góra

505  875 522

3.

Jan Andryszczyk

Czarne

87  569 63 20, 516  137 955

4.

Sylwester Złotorzyński

Czostków

87  569 64 46

5.

Wiesława Czereszko

Filipów

87  569 61 65

6.

Jan Ślimkowski

Filipów Czwarty

87  569 63 69

7.

Stanisław Olszewski

Filipów Drugi

696  939 883

8.

Józef Syperek

Filipów Trzeci

695  387 140

9.

Marcin Gabruś

Garbas Drugi

797  454 340

10.

Henryk Sierocki

Garbas Pierwszy

515  838 702

11.

Krzysztof Barszczewski

Huta

694  330 767

12.

Dorota Barszczewska

Jemieliste

795  170 902

13.

Janina Bobowicz

Mieruniszki

506  604 119

14.

Andrzej Toczyłowski

Nowa Dębszczyzna

601  950 476

15.

Olga Nogal

Nowe Motule

605  036  557, 605  680 581

16.

Cezary Milewski

Olszanka

505  866 968

17.

Jadwiga Sofińska

Piecki

87  562 11 17, 509  596 119

18.

Jan Chotyński

Rospuda

87  569 64 13

19.

Tomasz Sienkiewicz

Smolenka

508  165 650

20.

Renata Arasimowicz

Stara Dębszczyzna

538  111 809

21.

Anna Wawrzyn

Stare Motule

517  968 191

22.

Lucyna Dyczewska

Supienie

87  569 65 74

23.

Małgorzata Letkiewicz

Szafranki

519  113  493, 87 569 63 03

24.

Ryszard Rant

Tabałówka

512  206  504, 87 56 96 371

25.

Henryk Możejewski

Wólka

87  569 64 32, 511  814 209

26.

Marcin Ciszewski

Zusno

506  542 495

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.