REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie

Gmina Filipów realizuje projekt pn „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych.

Celem operacji jest: Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny.

Zakres projektu obejmuje :
    1. rozbiórka schodów i budynku gospodarczego,
    2. rozbiórka ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej,
    3. przełożenie istniejącej studni chłonnej,
    4. budowa żelbetowego muru oporowego,
    5. budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej,
    6. budowa bieżni dł. 30 m,
    7. budowa schodów zewnętrznych,
    8. wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
    9. budowa nowego ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej,
    10. wykonanie odwodnienia boiska oraz ściany południowej budynku szkoły,
    11. budowa oświetlenia boiska.

PLANOWANE EFEKTY:
Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

- liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR – 1
- liczba odnowionych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom LSR - 1
Wartość projektu: 1.195.000 zł.
Wartość dofinansowania 250.000 zł.

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.