„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie

Gmina Filipów realizuje projekt pn „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych.

Celem operacji jest: Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny.

Zakres projektu obejmuje :
    1. rozbiórka schodów i budynku gospodarczego,
    2. rozbiórka ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej,
    3. przełożenie istniejącej studni chłonnej,
    4. budowa żelbetowego muru oporowego,
    5. budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej,
    6. budowa bieżni dł. 30 m,
    7. budowa schodów zewnętrznych,
    8. wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
    9. budowa nowego ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej,
    10. wykonanie odwodnienia boiska oraz ściany południowej budynku szkoły,
    11. budowa oświetlenia boiska.

PLANOWANE EFEKTY:
Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

- liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR – 1
- liczba odnowionych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom LSR - 1
Wartość projektu: 1.195.000 zł.
Wartość dofinansowania 250.000 zł.

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.