REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

W Urzędzie Gminy Filipów działa Punkt Obsługi Inwestora (POI) prowadzony przez Referat Inwestycji i Rozwoju.

Do zadań Punktu należy:

  1. Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania.
  2. Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.
  3. Weryfikacja ofert inwestycyjnej i działań punktu pod kątem zgodności ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
  4. Organizacja/udział w organizowanych przez gminę działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy.
  5. Udzielanie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej.
  6. Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.
  7. Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.
  8. Opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy.
  9. Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponad gminnym, w szczególności z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi i innymi partnerami regionalnymi.
  10. Znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.

Dane adresowe: Punkt Obsługi Inwestora, Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pokój 22, tel. 87 5559221, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Bezpośredni kontakt do Referatu Inwestycji i Rozwoju:
Jolanta Kibitlewska – kierownik referatu, pokój 6, tel. 87 5559225, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Paulina Andryszczyk - ochrona środowiska, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ewelina Chmielewska - planowanie przestrzenne, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Szymon Skowina - wsparcie POI, pokój 3, tel. 87 5559223, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Punkt Obsługi Inwestora powstał w związku z realizacją projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz województwa podlaskiego.

Logo

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Oferta inwestycyjna Gminy Filipów.pdf)Oferta inwestycyjna Gminy Filipów.pdf767 kB

Tereny inwestycyjne KOLONIE-Filipów

Tereny inwestycyjne KOLONIE-Filipów - GREENFIELD
nr geod. 505/3, 503/3 obręb ewid. Filipów
Powierzchnia: 5,4292 ha
Możliwość powiększenia, po wcześniejszym uzgodnieniu/ wyrażeniu zgody przez innych właścicieli gruntów.

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczenie wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Filipów - tereny usługowe.
Dojazd odbywa się drogą asfaltową o szerokości ok 5,5 m, droga ekspresowa S61 oddalona o ok 20 km.
Lotnisko międzynarodowe w Kownie w odległości 160 km.
Dostępne media: elektryczność, woda, kanalizacja (możliwość przyłącza ok 100 m), światłowód.

Widok panoramy wyświetli się po kliknięciu w zdjęcie poniżej.

 Filipów Kolonia 03 Resizer 1024

Teren inwestycyjny POLETKO-Filipów Czwarty

Tereny inwestycyjne POLETKO-Filipów Czwarty - GREENFIELD
nr geod. 874/1, 874/2, 873, 927, 926/1, 926/2, 925, 924, 923, 922, 921 obręb ewid. Filipów
Powierzchnia 5,5585 ha
Możliwość powiększenia gruntów, po wcześniejszym uzgodnieniu/ wyrażeniu zgody przez innych właścicieli gruntów.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie uchwalania -planowane przeznaczenie tereny produkcyjno usługowe, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Filipów - tereny rolne. Dojazd odbywa się drogą asfaltową o szerokości ok 5,5 m, droga ekspresowa S61 oddalona o ok 20 km. Lotnisko międzynarodowe w Kownie w odległości 160 km.

Dostępne media: elektryczność, woda, kanalizacja (możliwość przyłącza ok 100 m), światłowód.

Widok panoramy wyświetli się po kliknięciu w zdjęcie poniżej.

Filipów Czwarty

 

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme