REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Filipów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Filipów
oraz możliwości składania wniosków do planu w terminie do 16 sierpnia 2024 r.

https://filipow.bip.gov.pl/plan-ogolny-gminy-filipow/934167_obwieszczenie.html

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Cyberbezpieczny samorząd logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Ulice Jordyka, Bema i Olendry przebudowane

6 listopada 2023 r. miał miejsce odbiór techniczny zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Jordyka, Bema i Olendry w miejscowości Filipów". Zadanie obejmowało przebudowę trzech połączonych ze sobą skrzyżowaniem dróg gminnych z nawierzchni żwirowej na kostkę betonową. Ulica Jordyka dł. 129,38 m, Bema dł. 412,98 m i Olendry dł. 779,61 m stanowią spójną sieć dróg gminnych znajdujących się w historycznej gęsto zabudowanej części m. Filipów. W ramach inwestycji wybudowana została również sieć kanalizacji deszczowej, remont przepustu wodnego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość zadania wyniosła 5 438 596,80 zł. Kwotę 3 610 000,00 zł sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwotę 1 828 596,80 zł opłacono ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o. z Gołdapi.

Poniżej fotorelacja z budowy.

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme