„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Projekt pt. "W Magicznym Świecie"

W Magicznym Świecie

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie realizuje projekt pt. "W Magicznym Świecie" - o numerze WND-RPPD.03.01.01-20-0342/19 dofinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Filipów, poprzez utworzenie 24 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji, postaw i umiejętności 118 dzieci dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych; wydłużenie godzin otwarcia dla dwóch grup po 18 osób dla dzieci 4,5 i 6 letnich oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi.

Wartość projektu: 1 160 744,30 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 959 828,75zł

Planowanym efektem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Filipów.


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.