KOMUNIKAT

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Filipów z dnia 7 stycznia 2021 r., od dnia 22 stycznia 2021 r. zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy.

Od poniedziałku do piątku Urząd Gminy będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Wójt

(-) Tomasz Rogowski

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Usuwanie azbestu  

W ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2020 r. Gmina Filipów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 11.096,00 zł.

W związku z tym z terenu gminy odebrano do unieszkodliwienia 38,041 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.077,08 zł, w tym środki własne Gminy – 6.981,08 zł.

szczepimysie

WiFi4EU Vertical

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 

Przebudowa ul. Wiszowatego w Filipowie zakończona.

Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Wiszowatego w centrum miejscowości Filipów. 257 metrowy odcinek drogi został oddany do użytkowania z nawierzchnią z kostki betonowej. Zakres prac obejmował również m. in. budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wykonanie oświetlenia ulicznego, montaż ściany oporowej, wykonanie chodnika i utwardzonego pobocza, oznakowanie drogowe i zieleń niską.

Całkowita wartość robót wyniosła 895 001,24 zł. Na te zadanie Gmina Filipów otrzymała 604 181,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 202 499,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy.

Filipów Czwarty. Przebudowa drogi gminnej zakończona.

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Filipów Czwarty. W ramach inwestycji został poszerzony pas drogowy oraz wykonano brakujący 0,5 km odcinek nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m. W ten sposób jednolita nawierzchnia połączyła drogę wojewódzką nr 652 z gminną relacji Filipów Czwarty-Wólka. Roboty budowlane obejmowały m.in.:

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego,

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- przebudowę zjazdów indywidualnych wraz z przepustami,

- wzmocnienie poprzez brukowanie przepustów,

- odwodnienie pasa drogowego,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- montaż barier ochronnych.

Całkowita wartość robót wyniosła 463 309,17 zł. Na te zadanie Gmina Filipów otrzymała 319 089,31 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz 128 230,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki stanowią wkład własny.

Inwestycja realizowana była pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101876B w miejscowości Filipów Czwarty”.

 

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA

DPR Tablica

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.