REJESTRACJA - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

            W związku z wdrożeniem techniki konsultacyjnej Panel SMS

Wójt Gminy Filipów serdecznie zaprasza do rejestrowania się w serwisie SMS

poprzez wysłanie sms pod nr 4628

o treści UGF.(sołectwo)bez polskich znaków,

np. UGF.Filipow lub UGF.Garbas Drugi.

            Po zarejestrowaniu numeru telefonu, otrzymywać będą Państwo istotne informacje

dotyczące Gminy Filipów.

*Rejestracja oznacza, że podane w systemie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi lub poinformowania o ważnych wydarzeniach.
Wysyłając sms wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji. 

 

INSTALACJE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FILIPÓW

6 b logotypy EFRR kolor 07 08 2018 Strona W695Q100

Gmina Filipów realizuje projekt „Cyfrowa gmina”

FE poziom pl 1 rgb

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WiFi4EU Vertical

Polski lad

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

logo rfrd

 
 

Komunikat


Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

 
 
Urząd Gminy Filipów informuje, że dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.


         Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich poprawnym zagospodarowaniem zajmie się samorząd, tj. gmina. Mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą uiszczać do urzędu gminy jedną podstawową stawkę, ustaloną przez radę gminy. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca prowadzący tego rodzaju działalność. Natomiast obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik o właściwej pojemności.
        

Stawka ww. opłaty zależała będzie od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Gmina wybierze jeden z  tych trzech wskaźników i poinformuje, o tym mieszkańców, jak również poinformuje o sposobie jej liczenia. Rada gminy w drodze uchwały określi niższe stawki dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (na stałe i sezonowo) obowiązani będą złożyć do tutejszego Urzędu Gminy „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, o czym będziemy na bieżąco informować.

     Wprowadzona zmiana ma na celu między innymi właściwe zagospodarowanie wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów, w tym osiągnięcie wysokich, ustawowo przyjętych, poziomów odzysku odpadów, w szczególności szkła, plastiku, makulatury, odpadów biodegradowalnych oraz podniesienie poziomu czystości wokół nas, likwidację dzikich wysypisk w przydrożnych rowach i lasach.

     Wobec obowiązku przejęcia od mieszkańców wywozu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych Gmina Filipów musi opracować organizację nowej gospodarki odpadami. W ramach tych prac określona zostanie m.in. wielkość pojemników na odpady, częstotliwość ich wywozu, zakres oczekiwanych przez mieszkańców usług, tryb uiszczania opłaty.
     Na wdrożenie nowego, bardzo rozbudowanego systemu gospodarki odpadami gminy mają czas do 1 lipca 2013 r. bowiem wiąże się to z podjęciem wielu uchwał rady gminy określających szczegóły działania systemu.    
   
 W związku z powyższym Wójt Gminy Filipów zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy oraz zarządców budynków wielorodzinnych o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy do dnia 30 marca 2012 roku ankiety dostarczającej danych niezbędnych do opracowania nowego systemu, możliwie najlepiej dopasowanego do potrzeb mieszkańców gminy.

Uwaga:  
Do momentu przejęcia przez gminę nowych obowiązków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy, obowiązują dotychczasowe indywidualne umowy zawarte z firmą wywozową na odbiór odpadów.

O podejmowanych działaniach dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami będziemy na bieżąco informować.

Informacje na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Filipów, w pokoju nr 6 – tel. (87) 5696081 wew. 25, jak również podawane będą na bieżąco na stronie internetowej.

Ankieta do pobrania:

POI
 

promo programu Czyste Powietrze poziom 2 3L

Osteoporoza

article

Gmina konsultacje

maluch+


interreg

PRnewlogo

AgroMarket
 Wrota Podlasia
WOT

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL

DPR Tablica

szpital

 
 
„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.