„Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”

 

 

„Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie"

Plac przy ośrodku zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje na żywo

 

 

 
 
 

Otwarcie projektu

KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU

Dnia 15 kwietnia 2010 roku w Ośrodku Kultury w Elektrėnai na Litwie odbyła się Konferencja Otwarcia Projektu „Poznajmy się - transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai”. W konferencji wzięło udział 15 przedstawicieli partnera polskiego oraz 15 przedstawicieli partnera litewskiego.
Głównym tematem konferencji była rola kontaktów partnerskich w utworzeniu  Centrów Kultury Obszaru Pogranicza i rozwoju pasa przygranicznego, zaprezentowanie celów, działań oraz oczekiwanych rezultatów realizowanego przez Gminę Filipów i Ośrodek Kultury w Elektrėnai projektu "Poznajmy się -  transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai". Podczas konferencji miały miejsce prezentacje partnerów projektu, poruszany był temat kultury, tradycji, zwyczajów kraju sąsiedniego oraz temat kontynuowania podjętych działań i zakresu współpracy po zakończeniu projektu.

Podpisanie umowy

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJÊ PROJEKTU

W Instytucji Zarządzającej FMP Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach dnia 18 marca 2010 roku odbyło się oficjalne podpisanie umowy grantowej na realizację przez Gminę Filipów i  Ośrodek Kultury w Elektrėnai projektu pn „Poznajmy się - transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai”.
Projekt będzie realizowany w dniach 19.03.2010 r. do 18.11.2010 r. w Gminie Filipów oraz w mieście Elektrėnai na Litwie. Skierowany jest bezpośrednio do społeczności polskiej i litewskiej oraz do młodzieży w wieku szkolnym w Gminie Filipów i samorządzie Elektrėnai.
 

Główne cele FMP

Główne cele FMP

Fundusz Małych Projektów jest realizowany w ramach Priorytetów:
1.    Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego
2.    Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska. Projekty powinny wpisywać się w priorytety i podpriorytety Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Cel strategiczny i cele bezpośrednie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska.

Ogólnym celem strategicznym Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności obszarów po obu stronach granicy.
Osiągnięcie wyżej wymienionego ogólnego celu strategicznego będzie możliwe poprzez zaangażowanie mieszkańców przygranicznych regionów do wspólnych działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, ukierunkowanych na osiągnięcie dwóch szczegółowych celów Programu:

Osteoporoza


interreg

Wirtualny spacer

 
 Wrota Podlasia
WOT
PPWOW
PROW

 Program usuwania azbestu

RPOWP
OSP
 POKL
WYŁĄCZENIA
© 2019Urząd Gminy Filipów. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.